Algemene informatie

Algemene informatie

 •  
   

  ​Voor uitgereide informatie in het Engels over alle consulaire diensten kijkt u hier.

  Alle consulaire formulieren (in het Engels en Hebreeuws), gerangschikt per categorie, vindt u hier.

   

  Basisinformatie over het consulaat
   
  Adres:
  Ambassade van Israël
  Consulaat
  Buitenhof 47
  2513 AH Den Haag
  consular@hague.mfa.gov.il
   
   
  Telefonische bereikbaarheid van het Consulaat
  Het Consulaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 12.00 tot 15.00 uur via nummer: +31-70-3760548
  Alleen in dringende gevallen kunt u gebruik maken van het noodnummer van de Ambassade: +31-70-3760554
   
  Openingsuren van het Consulaat
  Het Consulaat is op werkdagen van 10:00 uur tot 12:30 uur geopend. Hier vindt u informatie over paspoorten, visa's en andere consulaire diensten. Als u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen: consular@hague.mfa.gov.il. of via +31-(0)70-3760548
  Klik hier voor een overzicht van de dagen waarop het consulaat gesloten is
   
   
  Jurisdictie
  Nederland.
   
  Instructies voor mensen die gebruik willen maken van de consulaire diensten op het kantoor van de missie
  1. U dient een geldig identiteitsbewijs mee te brengen.
  2. Alle bezoekers en hun bezittingen worden onderworpen aan een veiligheidscontrole.
  3. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan persoonlijke bezittingen zoals handtassen, mobiele telefoons en elektronische apparatuur mee naar binnen te nemen als u de missie bezoekt.
  4. Wij verzoeken u, geen grote handtassen of koffers mee te brengen naar de missie.
  5. Wij verzoeken u geen eet- en/of drinkwaren, flessen of andere verpakkingen mee te brengen.
  6. De veiligheidsrichtlijnen van de missie zijn van toepassingen op mensen in de wachtkamer van het Consulaat. U dient de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel te allen tijde op te volgen.
   
  Materiaal versturen naar de missie
  Materiaal voor het Consulaat kan uitsluitend aan het volgende adres worden toegestuurd en afgehaald:
   
  Ambassade van Israël
  Consulaat
  Buitenhof 47
  2513 AH Den Haag
   
  De afzender is verantwoordelijk voor het materiaal dat aan de missie wordt toegezonden.

  Wij wijzen er op, dat u in bepaalde gevallen verzocht zult worden het materiaal persoonlijk bij de ambassade af te leveren.

   

  Lijst van gekwalificeerde vertalers waarmee de ambassade werkt
  Is er behoefte aan vertaaldiensten voor documenten van het Nederlands naar het Hebreeuws of andersom, kijk dan hier voor een lijst vertalers. Deze lijst vormt geen aanbeveling voor de vertalers die worden genoemd; gebruik maken van de diensten van de vertalers is de verantwoordelijkheid van de persoon die gebruik maakt van de diensten.
   
  Lijst van strafpleiters
  Klik hier voor de website van de plaatselijke Orde van Advocaten.
  Gebruik van de diensten van de verschillende advocaten is de verantwoordelijkheid van de persoon
  die gebruik maakt van de diensten.
   
  Verificatie van openbare documenten
  Er zijn twee mogelijkheden voor het verifiëren van een openbaar document:
   
  Controle door middel van apostille
  In 1978, ondertekende en ratificeerde Israël het Verdrag van Den Haag. Doel van dit verdrag was om de processen die nodig zijn voor een land om de officiële documenten afgegeven door een ander land te verkorten door middel van apostille-certificering.
  Openbare documenten en certificaten die zijn uitgegeven in een van de landen die partij zijn bij het hierbovengenoemde verdrag en die de apostille stempel hebben, zijn geldig voor presentatie in Israël. Extra controle of certificering door de diplomatieke en/of consulaire vertegenwoordiger op de Israëlische ambassade is hierbij niet nodig.
  Bovendien, voor landen die partij zijn bij het Verdrag van Den Haag is geen extra keuring van documenten nodig, als deze zijn vereist door de consul van de ambassade van het land waarvoor de documenten bestemd en als deze zijn afgestempeld met een apostille in Israël.
  Voor een lijst van de landen die het verdrag ondertekenden, details over de autoriteit die bevoegd is apostillecertificering te verlenen in elk land evenals aanvullende informatie, klikt u hier.
  U kunt een apostile stempel verkrijgen in een van de regionale rechtbanken. Dit dient u na te vragen op het stadhuis (waar de documenten of certificaten zijn uitgegeven). Hier kunt u een apostillestempel ontvangen; de stempel van het stadhuis is niet voldoende om het document of certificaat te legaliseren. Wij raden u aan de juistheid van de gegevens in de documenten te controleren (correcte spelling van de namen, geboortedatum, geslacht etc.) voordat de apostille stempel wordt geplaatst.
   
  U kunt bij onderstaand adres een apostillestempel in Den Haag aanvragen:
  Rechtbank 's Gravenhage
  Prins Clauslaan 61
  2595 AJ 's-Gravenhage
  070-3812888

  Controle door andere middelen dan apostille
  Verificatie van een document in een land dat geen ondertekenaar is van het Verdrag van Den Haag moet als volgt worden uitgevoerd:
  Nadat het document wordt gecontroleerd door de bevoegde autoriteit in het buitenland (meestal het ministerie van Buitenlandse Zaken of het ministerie van Justitie), controleert de Israëlische consulaire vertegenwoordiger de handtekening van de bevoegde autoriteit.
   
  Contacten met en inlichtingen over het verbeteren van de dienstverlening aan de burger
  • U kunt ons per E-mail bereiken op het volgende adres:
  consular@hague.mfa.gov.il

   

  • Voor feedback over de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers door de missie, klikt u hier.
    
  De belangrijkste wetten van de staat Israël waarop consulair werk in het buitenland is gebaseerd:
   De wet op terugkeer, 5710-1950, met alle wijzigingen daavan door de jaren heen.
  • De wet van toegang tot Israël, 5712-1952, met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.
   De wet van burgerschap, 5712-1952 met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.
  • De paspoortenwet, 5712-1952, met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.
  • De namenwet, 5716-1956, met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.
  • De bevolking Registratiewet, 5725-1965, met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.
  • De notarissenwet, 5736-1976, met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.
  • De wet op militaire dienst (geconsolideerde versie), 5747-1986 en het gezag om deze in het buitenland uit te voeren, met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.
   De misdaadregister- en reclasseringswet, 5741-1928, met alle wijzigingen daarvan door de jaren heen.

  Contact gegevens Joods Agentschap Aliya

  Global centrum voor Israël (in Israël)
  Aliyah & Integratie afdeling
  Gratis nummer vanuit Nederland:
  0800-0221498

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
 •  
PrinterversiePrinterversie
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share