Horario de invierno Israel 2013

Cambio de horario  en Israel verano/invierno 2013

 •   Horario en ISrael
 •    
  ​Cambio de horario
 •  
   
  שר הפנים: "בשורה שאזרחי ישראל חיכו לה שנים רבות"

  מליאת הכנסת אישרה ברוב גדול של 73 בעד 15 נגד בקריאה שנייה שלישית את חוק שעון הקיץ החדש, שיזם שר הפנים, גדעון סער. חוק שעון הקיץ החדש שנקבע על פי המקובל במדינות אירופה ייכנס לתוקף כבר השנה. שעון הקיץ ישונה ויחול מסוף מרץ ועד סוף אוקטובר בשונה מהמצב הנהוג היום לפיו שעון הקיץ מסתיים כבר בתחילת אוקטובר.
  שר הפנים הביע סיפוק גדול מהשלמת הליך החקיקה שהוביל בכנסת ואמר: "היום עם ישראל יכול לחייך כי יותר אור זה יותר שמחה" שר הפנים ציטט מספר קהלת: "ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש".
  עוד אמר שר הפנים: "מליאת הכנסת הצביעה היום ברוב גדול בעד האינטרס של אזרחי מדינת ישראל. שעון הקיץ החדש הוא בשורה שאזרחי ישראל חיכו לה שנים רבות". 
  "מדינת ישראל מיישרת היום קו עם מדינות אירופה, אמנם הדבר נעשה באיחור, אך בהחלט הגיעה העת לעשות זאת" אמר השר גדעון סער.
  לשעון הקיץ החדש יש השפעה ישירה על אורח החיים של כל אדם במדינת ישראל ויש בו יתרונות רבים" אמר שר הפנים והוסיף: "אין סיבה שהחשיכה תרד כל כך מוקדם בחודש אוקטובר, בוודאי עם מזג אוויר המצוין הקיים בחודש אוקטובר בישראל".
  השנה יסתיים שעון הקיץ בלילה שבין שבת , כ"ב בחשון התשע"ד (26.10.13) ליום ראשון, כ"ג בחשון התשע"ד (27.10.13) בשעה 02:00.
  מועדי שעון קיץ 2013-2016
   
  שנה
  תחילת שעון קיץ    
  סיום שעון קיץ
  2013
  29.3, י"ח בניסן תשע"ג
  27.10, כ"ג חשון תשע"ד
  2014
  28.3, כו' אדר ב' תשע"ד
  26.10, ב' חשון תשע"ה
  2015
  27.3, ד' ניסן תשע"ה
  25.10, יב' חשון תשע"ו
  2016
  25.3, ט"ו אדר תשע"ז
  30.10, כ"ח תשרי תשע"ז
   
  משך שעון הקיץ כ- 212 יום מדי שנה.