Consular services

Consular services

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
   
  הודעה לישראלים בהודו
  על רקע פרסומים שונים, לאחרונה, על התנהגות ישראלים בהודו, השגרירות מבקשת להבהיר ולהדגיש שכאורחים בהודו, מדינה שהינה מסבירת פנים לתייר הישראלי כבר עשרות שנים, אנו מחוייבים ומצופים לכבד את החוקים והכללים בהודו ובראש ובראשונה את אזרחי הודו עצמם