שירות קונסולרי

שירות קונסולרי

 •   שירות קונסולרי
 •    
   
 •  
   
  שעות קבלת קהל לשירות קונסולריים: ב' עד ו' בין השעות 09:00 עד 12:00
  נציגות סגורה בחגים היהודיים והמקומיים
  שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
  בשעות פעילות הנציגות
  טל' למענה טלפוני 57-1-3277500 מעבר למחלקה קונסולארית : הקש 1
   
  ניתן ליצור קשר באמצעות דואר האלקטרוני
   
   
   
   
   
  אפשרות הורדת האפליקציה "מידע למטייל " גם
   
   
   
   
  במכשירי אנדרואיד רצ"ב הלינקים שבאמצעותם אפשר להוריד את התוכנה
   
   
   
   
  א. כתובת הנציגות
  Calle 35 # 7-25 Piso 14, Bogotá, Colombia
   
  ב. עובדי המחלקה הקונסולרית

  קונסול :מר יובל שרעבי

  אחראית המדור הקונסולרי : גב' מיכל יאבו

   
  ג. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
  ימים ב' עד ו' בין השעות 09:00 עד 12:00
   
  ד. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
  טל' למענה טלפוני 3277500 - מעבר למחלקה קונסולארית : הקש 1
  שעות מענה : 09:00-12:00
  ניתן ליצור קשר באמצעות דואר האלקטרוני
  +למקרה חירום בלבד (חיי אדם,פציעות וכד')  נא להתקשר בכל שעה לטלפון 57-3219238787+ או 57-3112125555
   
  ה. שטח שיפוט
  הנציגות אחראית על קולומביה.
  .
  ו. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
  . יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.
  . יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
  תוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים .
  . אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.
  . אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.
  הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות
  .
  ז. משלוח של חומר בדואר
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת להלן וממנה.
  חומר קונסולארי יש לשלוח לנציגות רק באמצעות חברות משלוחי דואר פרטיות ו/או למסור באופן אישי בלבד.
  כתובת הנציגות לצורך משלוחים הינה :
  Embajada de Israel en Colombia
  EDIFICO CAXDAC
  CALLE 35, NO. 7-25, Piso 14
  BOGOTA, COLOMBIA
  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח.
  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2, "שירותים קונסולריים."
   
  ח. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
  אם יש צורך בשירותי תרגום מסמכים מספרדית לעברית אנא פנו למחלקה הקונסולרית לקבל את רשימת המתורגמנים המוסמכים העובדים עם השגרירות.
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
  .
  ט. עורכי-דין המתמחים בפלילים
  .הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר בתחום.
  למידע נוסף על עורכי דין בקולומביה, הקש כאן
   
  י. אימות מסמך ציבורי
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
   
  . אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."
   
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה:
   
  אישור אפוסטיל
  - אין צורך בקביעת פגישה מראש.
  -
  החותמת מתבצעת ללא תשלום.
  -
  ניתן להחתים באותו המעמד עד 2 מסמכים מקוריים בלבד.
   
  . אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת
  .
  יא. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
   
  למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה:
  http://www.mfa.gov.il/mfaheb/feedbackform.htm
   
  יב. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל

  חוק השבות תש"י, 1950 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק השמות, התשט"ז, 1956 - על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו
  http://www.moin.gov.il
  (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים"(.
  בנוגע לחוק שירות הביטחון התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא: