שגרירות ישראל בסרביה
 • שגרירות ישראל בסרביה

שירותים קונסולריים

 •  
 •  
 •  
 •  
   
   
   
   
   
   
  1. מידע בסיסי
   
  א. כתובת הנציגות
  Bulevar Kneza Aleksandra Karadjordjevica 47
  11000 Belgrade
  Serbia
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
  שני עד שישי
  10:00 - 13:00
   
   
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
  09:00-13:00 
  טלפון - 00381113643500
   
  ד. שטח השיפוט:
  סרביה, מונטנגרו, קוסובו ובוסניה הרצגובינה
    
   ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
  1.      יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.
  2.      יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
  3.      מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים. 
  4.      אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.
  5.      אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.
  6.      הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות 
  צוות הביטחון של הנציגות.
   
  ו. משלוח של חומר בדואר 
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת הנ"ל וממנה:
   
  Bulevar Kneza Aleksandra Karadjordjevica 47, 11000 Belgrade, Serbia
   
   האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח.

  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2, "שירותים קונסולריים" . 
   
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
  אם יש צורך בשירותי תרגום מסמכים משפת המקום לעברית או להיפך לחצו שרותי תרגום סרבית קישור זה לקבלת רשימת המתורגמנים. 
  ·        משרד החוץ הסרבי מכיר רשמית במשרד התרגום המופיע בקישור לעיל.
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
   
   
  ח. רשימת עורכי-דין  המתמחים בפלילים
  להלן רשימת עורכי-דין המתמחים בדין פלילי בהם ניתן להיעזר במידת הצורך. הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר .
   
  לקבלת רשימה מפורטת יותר, להלן קישור לאתר לשכת עורכי הדין המקומית (לשכת עורכי הדין הסרבית ).
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה.  
  בלגראד
  בית המשפט
  17a Savska  St :כתובת 
      +381  11 360-1400 :טלפון
  +381 11 2659-167  פקס
  uprava@prvi.os.sud.rs אי-מייל
  www.prvi.os.sud.rs כתובת אתר:
  שעות עבודה: שני עד שישי : 07:30 עד 15:30
   
  נובי-סאד
  בית המשפט
  3 Sutjeska St. :כתובת
  +381  21 4876-100  :טלפון
  +381 21 451-071 פקס
  uprava@ns.os.sud.rs :אי מייל
  www.ns.os.sud.rs כתובת אתר
  שעות עבודה: שני עד שישי : 08:00 עד 14:00
   
   
  ניש

  בית המשפט

  23 Vozda Karadjordja St. :כתובת

  +381  18 504 252 :טלפון
            osnovnisudnis@gmail.com אי-מייל:
    +381 18 527 664 פקס:
  www.ni.os.sud.rs כתובת אתר
  שעות עבודה: שני עד שישי : 07:30 עד  14:30 
   
   
   
   
   
   
   
   
  http://www.mpravde.gov.rs/en/ בתי משפט נוספים ניתן למצוא באתר הבא:
   
   
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
   
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
   
  1.      אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."
   
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
   
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
   
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה:
   
   
  אישור מסמך ציבורי סרבי  נעשה על ידי בית המשפט. 
   
   
   
  2.      אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
   
  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
  ·        ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת:
   
  ·        למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה:
   
  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל
  ·        חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק השמות, בתשט"ז, 1956 – על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק מרשם האוכלוסין, בתשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) בתשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·        חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו: http://www.moin.gov.il (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".
   
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
   
   
  פרטים כלליים
  בירה
  בלגרד Belgrade.
  ערים מרכזיות
  נובי סאד  Novi sad,
  ניש 
  ,Nis
  פצ' 
  Pecs.
  משטר
   דמוקרטיה
  אוכלוסיה
  7,276,604 מיליון תושבים.
  שטח
  77,474 קמ"ר.
  אקלים
  אקלים יבשתי
  ממוזג
  שפה
  סרבית
  דתות
  נוצרים קתולים 5.48%,
  אורתודוקסים 84.98%,
  מוסלמים3.2
  %.
  פרוטסטנטים 1.08%
  קהילה יהודית
  אומדן משוער של כ- 1700 יהודים.
  מטבע
  דינר סרבי DINAR
  הפרשי 
   שעות (ללא שעון קיץ)
  1-
  קוד גישה טלפוני
  381+
  סיומת אינטרנט
  RS