The Three Object Theatre Pieces

ข่าวสารและกิจกรรม

 •  
   
 •  
 •  
  • เยี่ยมเยียนศูนย์เมอร์ซี่


   26.06.2012
   เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นายอิตซ์ฮัก โชฮัม เยี่ยมเยี่ยนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ...
   อ่านเพิ่มเติม
    
  • งานเปิดนิทรรศการศิลปะ "สเน่หา"


   13.06.2012
   สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอต้อนรับทุกท่านสู่งานเปิดนิทรรศการศิลปะ "สเน่หา" ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 18.00น. ณ หอศิลป์แห่งชาติ
   อ่านเพิ่มเติม
    
  • คณะผู้แทนชาวไทย ณ งาน AgriTech


   12.06.2012
   คณะผู้แทนจากประเทศไทยเยี่ยมชม มหกรรมและสัมมนานานาชาติทางการเกษตร AgriTech 2012
   อ่านเพิ่มเติม
    
  • MEDinISRAEL


   03.05.2012
   ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มีความยินดีใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้สัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของอิสราเอล ในการประชุมและสัมนาด้านเท ...
   อ่านเพิ่มเติม
    
  • วันระลึกถึงเหยื่อการสังหารหมู่


   18.04.2012
   วันระลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ หรือที่ในภาษาฮีบรูเรียกว่า ยม ฮาโชอา เป็นวันสำคัญของประเทศอิสราเอลที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ชาวยิวกว่า 6 ล้านคนถูกสังหา ...
   อ่านเพิ่มเติม