ผู้ประสานงานมาชาฟ
 •  
   
  ผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ (มาชาฟ)
   
  โทร: 02 204 9200, 02 204 9234
  โทรสาร: 02 204 9255
  อีเมล: dcm-sec@bangkok.mfa.gov.il   
   
 •