คอร์สและกิจกรรมของมาชาฟในประเทศไทย

คอร์สและกิจกรรมจากมาชาฟ

 •  
   
  สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยให้ทุนฝึกอบรมในประเทศอิสราเอลแก่ผู้สนใจในสาขาต่างๆ อาทิ การศึกษา การเกษตร การพัฒนาชุมชนและเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ตลอดทั้งปี โดยศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการระหว่างประเทศ (มาชาฟ)
   
  รายชื่อหลักสูตรของมาชาฟในปี พ.ศ. 2559 ใบสมัคร และรายละเอียด สามารถดูได้จากที่นี่
   
  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบสำหรับการพิจารณามายังสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้ที่ อีเมล dcm-sec@bangkok.mfa.gov.il   
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ (มาชาฟ) โทร 02-204-9234 
   
 •  

   

   

   

 •  
 •