คอร์สและกิจกรรมของมาชาฟในประเทศไทย

คอร์สและกิจกรรมจากมาชาฟ

 •    
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประสานงานมาชาฟ
   
  นางสาวพิชญ์สินี แสงขำ
   
  โทร: 02-2049200, 02-2049234
  โทรสาร: 02-2049255
 •  
   
 •  
 •