สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯทรงเสด็จเยือนวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม ณ เมืองไฮฟา

การเสด็จเยือนวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม

 •   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเสด็จเยือนวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม ณ เมืองไฮฟา
 •    
  ​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟและ ภริยา
 • icon_zoom.png
  princess in rambam princess in rambam : rambam hospital
   
   
 •  
 •  

        15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม (Rambam Health Care Campus - Hospital) ซึ่งได้มีการตกลงทางด้านการแพทย์กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากวิทยาเขตการแพทย์รัมบัมจะเป็นโรงพยายาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของอิสราเอล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ปีละกว่า 70,000 คนแล้ว ยังได้ขยายการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วในกรณีวิฤต โดยได้พัฒนาพื้นที่สำหรับจอดรถใต้ดินให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากระหว่างเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ยังได้ทรงฟังการบรรยายการรักษามะเร็งโดยการฉายแสงแบบใหม่ และการใช้ยามุ่งไประดับโมเลกุล เป็นต้น

       สำหรับการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติภัยหมู่หรือในภาวะสงครามของวิทยาเขตการแพทย์รัมบัมนั้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีความหลากหลาย มีจำนวนมาก และต้องได้รับการรักษาโดยทำการผ่าตัดกระดูก ช่องท้อง จึงต้องเน้นระบบคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ทางวิทยาเขตยังให้ความรู้จากศูนย์อบรมนานาชาติ ซึ่งมีการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยได้ทำการฝึกอบรมมาให้ประเทศต่างๆมาแล้ว 52 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

       ศูนย์อุบัติเหตุของเขตการแพทย์รัมบัมยังรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอีก 9 แห่งจากอิสราเอลตอนเหนือ มีเครื่องมือทันสมัย โดยใช้ CT Scan ในการพิจารณาอย่างรวดเร็วว่าแพทย์ควรรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีใด
  ภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและโดยการกระทำของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นรุนแรง รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรบการดูแลผู้ป่วยจากอุบัติภัยหมู่นี้ช่วยให้แพทย์ได้เรียนรู้ขั้นตอน และคุ้นชินกับการดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก
  ในฐานะพระอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีพระดำรัสเรื่องความร่วมมือในการฝึกอบรมทางด้านนี้ โดยทรงช่วยประสานกับวิทยาเขตการแพทย์รัมบัมเพื่อกิจการในอนาคตอันใกล้ด้วย

 •