ประธานาธิบดีอิสราเอลเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

ประธานาธิบดีอิสราเอลเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

 •   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส ของอิสราเอล เข้าเฝ้าที่เมืองไฮฟา ในโอกาสเสด็จเยือนรัฐอิสราเอล
 •    

  "วิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่ปราศจากพรมแดน คือศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทำให้โลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ในขณะที่ก็ทำให้เอกลักษณ์ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันจะทดแทนได้ก็โดยวิทยาศาสตร์ และคลังแห่งปัญญาความรู้"
   
  ประธานาธิบดีอิสราเอล ชีมอน เปเรส กราบบังคมทูลเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ระหว่างการเข้าเฝ้า
   

 • icon_zoom.png
  Thai princess and President Shimon Thai princess and President Shimon : israelmfa
   
   
 •  
 •  

            ในวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 ​ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส ของอิสราเอล เข้าเฝ้า ณ กรุงเยรูซาเล็ม ในโอกาสเสด็จเยือนรัฐอิสราเอล  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงลงพระนามในสมุดบันทึกการเยี่ยม โดยใช้พระนามภาษาฮีบรูว่า ซีล่า  ซึ่งเป็นพระนามที่ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส เติมพระนามให้พระองค์ ตั้งแต่การเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลครั้งแรกช่วง ค.ศ.1970


             ในวโรกาสนี้ ประธานาธิบดีชีมอน เปเรสได้กล่าวชื่นชมพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี และนักพัฒนาที่ได้ทรงแสวงหาความร่วมมือกับอิสราเอลมาโดยตลอด ซึ่งอิสราเอลพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและ ขยายความสัมพันธ์ที่ดีนี้ให้เพิ่มขึ้นและยาวนาน ประธานาธิบดีเปเรสเชื่อว่าการเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลเป็นครั้งที่ 7 ของพระองค์ จะมีส่วนช่วยให้รัฐอิสราเอลและประเทศไทยประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

   

            โอกาสเดียวกันนี้ประธานาธิบดีเปเรส ยังถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ซึ่งประธานาธิบดีเปเรสได้เคยเข้าเฝ้าเมื่อหลายปีก่อน ให้พระองค์ทรงมีพละอนามัยแข็งแรง นอกจากนี้ยังได้เอ่ยถึงความสนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหัวข้อการเกษตร ว่าเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน และซึ่งเป็นภาคส่วนที่รัฐอิสราเอลเองนั้นได้ทุ่มเททำการศึกษาวิจัยตลอดมา
   

   

              ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส ของอิสราเอล จะเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังได้เสด็จฯ ไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์ไวสแมนและโรงพยาบาลรัมบัมในเมืองไฮฟา เพื่อทรงศึกษาเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการรักษามะเร็ง กระบวนการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติและสงคราม ซึ่งสถาบันเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

   

   
  (ที่มา: สำนักข่าวไทย และกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล)

   

 •