งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2

งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่2

 •   งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่2​
 •    
  งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่2​ (International Conference on Homeland Security - 2nd HLS)
 •  
   
 •  
 •  

  งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2​
   
   
  สังคมในปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต หนึ่งในปัจจัยนั้นมาจากการพึ่งพิงระบบสาธารณูปโภคอันซับซ้อน การคมนาคมที่ได้รับการขยายอาณาเขต ที่นำไปสู่การรวมกลุ่มกันของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะ อดีตได้สอนเราว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด เหตุการณ์รุนแรงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา สภาวะการณ์ดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายใหญ่หลวงสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัย เราทุกคนต่างมองหามาตรการที่มีคุณภาพมากขึ้นในการป้องกันและตอบโต้ต่อเหตุการณ์รุนแรง ทั้งทางด้านร่างกายทรัพย์สิน และที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ เช่นเดียวกับเหตุอาชญากรรมและภัยพิบัติ รวมไปถึงการดูแลระเบียบความปลอดภัยของประชาชนในระหว่างภาวะฉุกเฉิน

  งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2​ จัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆข้างต้น งานครั้งนี้จะรวบรวมเจ้าหน้าที่รัฐ เหล่าบริษัท และอุตสาหกรรมชั้นนำด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทั่วโลก เพื่อการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
  งานสัมนาจะให้ความสำคัญกับประเด็นหลักในแวดวงความมั่นคงแห่งชาติ เช่น ความปลอดภัยในโลกดิจิตอล การป้องกันภัยของเมืองสำคัญ การป้องกันภัยที่อาจเกิดกับระบบสาธารณูปโภค และการเตรียมการสำหรับสภาวะฉุกเฉิน ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้วิธีการยกระดับความปลอดภัย และวิธีบูรณาการความรู้ในทางปฎิบัติกับ การใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
   
   
  กิจกรรมระหว่างการสัมมนา
   
  • การเสวนาร่วมกับบุคคลสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอล และจากต่างประเทศ
  • การเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และแนวทางล่าสุดของการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน
  • ชั่วโมงการทำความรู้จักกับเหล่าอุตสาหกรรมชั้นนำด้านความปลอดภัย และตัวแทนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
  •  การแสดงเทคโนโลยีล่าสุดที่ผ่านการพิสูจน์และตรวจสอบของระบบการรักษาความปลอดภัย
  •  การเยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณูปโภค และการป้องกันภัยของเมืองแอชดอด เมืองท่าสำคัญของอิสราเอล ตั้งอยู่บนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  • การเที่ยวชมเขตเก่าแก่ของกรุงเยรูซาเล็ม
  •  
   
   
  ผู้ที่ควรเข้าร่วมงานสัมมนา
   
    
  • รัฐมนตรีด้านความมั่นคงแห่งชาติ
  • ผู้ว่าการ หรือนายกเทศมนตรีผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย
  • ตำรวจ ผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยงานด้านเหตุฉุกเฉิน
  • หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย สำหรับเครือข่ายสาธารณูปโภค ทั้งทางด้านอากาศ การท่า โรงพลังงาน โรงงานไฟฟ้า ศูนย์ไอที
  • บริษัท อุตสาหกรรมด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย
  • นักลงทุนต่างๆ
   
   
  สอบถามเพิ่มเติมที่   +66-2-204-9241/3| jo.siri@israeltrade.gov.il