The newest Israeli master’s degree program taught in English

คอร์สปริญญาโทภาคอังกฤษเปิดใหม่ในอิสราเอล

 •    คอร์สปริญญาโทภาคอังกฤษเปิดใหม่ในอิสราเอล
 •    
  ‘การเรียนในประเทศอิสราเอล จึงเป็นการเรียนจากสถานการณ์จริง และเป็นดั่งห้องทดลองโดยตรงสำหรับทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติ และอิสราเอล' อธิการบดีมหาวิทยาลัยไฮฟากล่าว
 • Prof. Benny Miller, head of Haifa University’s international master’s program in peace and conflict management
   
  ​เรื่องโดย Avigayil Kadesh
   
  ชั้นเรียนแรกของวิชาสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง(master’s degree program in peace and conflict management) ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยไฮฟาในประเทศอิสราเอลนี้ได้รวบรวมนักศึกษาทั้งหมด 29 คน ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน จาก 7 ประเทศ
   
  ศาสตราจารย์ Benny Miller หัวหน้าภาควิชากล่าวว่า "การใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาร่วมกับนักเรียนชาวอิสราเอล และรับการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเปิดทางให้นักศึกษาได้สำรวจความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ชนชาติ และศาสนาที่ฝังอยู่ในสภาพสังคมที่มีการแบ่งแยก ผ่านการใช้ภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศอิสราเอลให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิต เพื่อการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรง และการสำรวจประเด็นต่างๆภายในความขัดแย้งได้อย่างใกล้ชิด"
  "การศึกษาระยะเวลา 12 เดือนนี้จะปูทางไปสู่การทำงานในระบบข้าราชการ หรือองค์กรไม่หวังผลกำไร (NGO) ที่รับผิดชอบประเด็นสิทธิมนุษยชน" หัวหน้าภาควิชากล่าว และภายในเทอมที่สอง นักเรียนจะถูกส่งไปฝึกงานกับองค์กรไม่หวังผลกำไร (NGOs) ในประเทศอิสราเอล
   
  "แนวคิดในที่นี้คือการใช้ประโยชน์จากอิสราเอลในฐานะที่เป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขัดแย้งต่างๆ รวมถึงได้เคยประสบความสำเร็จในการจัดการกับความขัดแย้งมาแล้วหลายครั้ง ถึงแม้ ณ ตอนนี้ สถานการณ์จะยังไม่สงบ อิสราเอลเองก็ได้แสดงออกถึงความพยายามในการบรรลุถึงสันติภาพแล้วอย่างชัดเจน อาทิ การทำสนธิสัญญาสันติภาพกับประเทศอียิปต์ และจอร์แดน เป็นต้น"
   
  "การเรียนในประเทศอิสราเอล จึงเป็นการเรียนจากสถานการณ์จริง และเป็นดั่งห้องทดลองโดยตรงสำหรับทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติ และชาวอิสราเอล ที่ให้นักศึกษาได้ประสบกับความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ ทั้งความล้มเหลว และความสำเร็จที่ผ่านมาในความพยายามบรรลุถึงสันติภาพ" ศาสตราจารย์ David Faraggi อธิการบดีมหาวิทยาลัยไฮฟากล่าว
   
  ไฮฟาเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับโปรแกรมการศึกษานี้ "เมืองเรามีประสบการณ์ค่อนข้างดีในแง่ของประวัติการใช้ชีวิตเคียงข้างกันระหว่างชาวอาหรับ กับชาวอิสราเอล" ศาสตราจารย์ Miller กล่าว
   
  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สังคมมานุษวิทยา กฎหมาย จิตวิทยาสังคม ประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกกลาง การสื่อสาร และการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันหลายสาขา
   
  "เรายกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักศึกษา" คณบดี Hanan Alexander กล่าว "นักเรียนของเราเดินทางไกลมาเพื่อศึกษาหาความรู้ และเมื่อพวกเขามองหาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พวกเขาทำการเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เพื่อให้ได้การเรียนที่ดีที่สุด และราคาที่ดีที่สุด" โดยในปีการศึกษาหน้า ค่าใช้จ่ายของคอร์สระยะเวลา 12 เดือน ดังกล่าวจะอยู่ที่ 8,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ
   
  คณบดี Hanan Alexander กล่าวอีกว่านักเรียนในโปรแกรมส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกาเหนือ และชาวอิสราเอล ที่เหลือมีทั้งนักศึกษาจากประเทศจีน เม็กซิโก อิตาลี และแคนาดา
   
   
   
   
 •