งานสัมนา"นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในอิสราเอล"

งานสัมนา"นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในอิสราเอล"

 •    
  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอิสราเอล คือ วัฒนธรรม
   
  เป็นคำกล่าวของ ดร. โยซี่ วาร์ดิ ในงานสัมนาในหัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศอิสราเอล (Innovation and High-Tech in Israel) ซึ่งจัดโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2556
 • ภาพโดย: ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
   
 •  
 •  

  การสัมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโลยีของไทย และนักธุรกิจชั้นนำในเมืองไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA), สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัททางด้าน    นิวมีเดีย และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึง บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนา และจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรม ชั้นนำของประเทศไทย เป็นต้น
   
  ดร. วาร์ดิ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการเทคโนโลยีชั้นสูง  โดยได้รับขนานนามว่า เป็นนักลงทุนซึ่งเปรียบเสมือนเทวทูต (Angle) ของบริษัทเกิดใหม่ในระยะเริ่มแรก จากอดีตจนถึงปัจจุบันเขาได้ลงทุนไปแล้วกว่า 50 บริษัท มีหลายบริษัทในจำนวนนี้ได้ถูกซื้อและกลายเป็นบริษัทมหาชนในเวลาต่อมา
   
  ในปี 1996 ดร. วาร์ดิ เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนของบริษัท Mirabilis ซึ่งเป็นบริษัที่คิดค้น ICQ แอพลิเคชั่นแรกที่ใช้ส่งข้อความผ่านทางออนไลน์ เป็นจุดเริ่มต้นของ Instant messaging ซึ่งในเวลาต่อมา Mirabilis ได้ถูกซื้อโดยบริษัท AOL เป็นมูลค่าสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
   
   
  นายบารัค ชาราบี้ ท่านทูตพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้ว่า การเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ ทั้งภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอล บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย และนักลงทุน ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางนวัตกรรม และการสร้างระบบเศรษฐกิจของบริษัทเกิดใหม่และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมนาในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศอิสราเอล และบริษัทในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทเกิดใหม่ และนักลงทุนของไทย
   
  ปัจจุบัน อิสราเอล ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการลงทุนสูงสุดของโลก ทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทยและอิสราเอล จะอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองฝ่ายในอนาคตอันใกล้นี้