ประธานมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอลในพระราชูปถัมภ์ฯฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 96 ปี

ฉลองวันคล้ายวันเกิดของ ม.ล. คุณหญิง อนงค์ นิลอุบล

 •    
  ​เอกอัครราชทูตชีมอน โรเด็ด และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ร่วมฉลองในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 96 ปี ของ ม.ล. คุณหญิง อนงค์ นิลอุบล
 •  
   
 •  
 •  
  ​เอกอัครราชทูตชีมอน โรเด็ด และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ร่วมฉลองในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 96 ปี ของ ม.ล. คุณหญิงอนงค์ นิลอุบล
   
  ม.ล. คุณหญิงอนงค์ นิลอุบล ได้คงความเป็นมิตรรักของประเทศอิสราเอลมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ในพ.ศ. 2507 ม.ล. คุณหญิงอนงค์ ได้เดินทางไปศึกษาที่ศูนย์วิจัยซอเร็ค ณ ประเทศอิสราเอล ซึ่งได้เป็นแรงผลักดันให้ท่านได้รับหน้าที่ในฐานะประธานมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอลในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.ล. คุณหญิงอนงค์ นิลอุบลได้อุทิศแรงกายและแรงใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย อิสราเอลตลอดมา