ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส พบเลขานุการ OECD

ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส พบเลขานุการ OECD

 •    

  ประธานาธิบดีชีมอน  เปเรส และเลขานุการ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี ร่วมกันเสนอแผนการสร้างองค์กรทางเศรษฐกิจ ที่ประกอบขึ้นจากบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วโลก และเหล่าผู้นำประเทศ เพื่อจุดประสงค์ด้านการลงทุนภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง

  ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส : "รัฐอิสราเอล คือตัวอย่างสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า กุญแจสำคัญไปสู่ความมั่งคั่ง และการพึ่งพาตัวเองในเชิงเศรษฐกิจ คือ การลงทุนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม  ประเทศอิสราเอลจะยืนหยัดในการแบ่งปันความรู้ที่ได้มาจากด้านเทคโนโลยี พลังงานหมุนเวียน และเกษตรกรรมต่อไป"

 • icon_zoom.png
  President Shimon Peres President Shimon Peres : GPO archive photo
  ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส (ภาพจากสำนักข่าวรัฐบาลอิสราเอล)
   

  (ข่าวจากสำนักประธานาธิบดี)

   

  ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส ได้จัดการประชุมร่วมกับ นายอังเกล กูร์เรีย เลขานุการ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี : OECD) ณ ที่ทำการในกรุงปารีส เพื่อเสนอความริเริ่มทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างองค์กรระหว่างประเทศ ที่ประกอบขึ้นจากบริษัทเอกชนทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา   จากแผนที่ได้รับการนำเสนอ  องค์การระหว่างประเทศนี้จะทำหน้าที่รวบรวมเหล่าบริษัทต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านพัฒนาการ และการพัฒนาเศรษฐกิจของเหล่าประเทศในทวีปตะวันออกกลาง
   
  ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส กล่าวว่า ปัญหาหลักในทวีปนี้ คือ ความมั่นคง การก่อการร้าย และการว่างงาน ความริเริ่มดังกล่าวจะช่วยนำเสนอวิธีแก้ไขต่อปัญหาของความอดอยาก และการว่างงานภายในภูมิภาค องค์กรใหม่นี้ยังจะเป็นตัวจัดหากลไกการประสานงานระหว่างบริษัททั่วโลก จัดวางแผนการณ์เพื่อการลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในตำแหน่งที่เหมาะสม สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีใหม่ๆในตะวันออกกลาง และในเหล่าประเทศกำลังพัฒนา
   
  ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส ได้เน้นย้ำด้วยว่า "รัฐอิสราเอล เป็นตัวอย่างของข้อเท็จจริงที่ว่า กุญแจที่นำไปสู่ความมั่งคั่ง และการพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ หากแต่ขึ้นอยู่กับการลงทุนในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ประเทศอิสราเอลจะยืนหยัดในการแบ่งปันความรู้ที่ได้เก็บเกี่ยวมาจากสาขาเทคโนโลยี พลังงานหมุนเวียน และเกษตรกรรม และนำพาองค์กรใหม่นี้ภายใต้โออีซีดี ไปสู่การริเริ่มใหม่ ที่จะจัดสรรวิธีการแก้ปัญหาสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลาง และเหล่าประเทศกำลังพัฒนา ในด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสาร และการดูแลสุขภาพ"
   
  ประธานาธิบดีชีมอน เปเรส กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีความท้าทาย กล่าวคือ ปัญหาการว่างงาน ความยากจน และความอดอยาก  และด้วยความสามารถทางธุรกิจของบรรดาบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึงนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล  สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของการบ่มเพาะธุรกิจไฮเทค (Hi-tech Incubators) ในประเทศเหล่านี้ ซึ่งจะนำไปสู่แนวโน้มเชิงบวกต่อธุรกิจทั่วโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของประเทศต่างๆกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเมือง และงบประมาณ
   
  เลขานุการ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา กล่าวต่อประธานาธิบดีชีมอน เปเรสว่า "อิสราเอล เป็นประเทศที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทำงานของโออีซีดี ความรู้จากอิสราเอลในด้านที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีสะอาด (Clean-techs) และการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) กำลังกลายมาเป็นแหล่งที่มาสำคัญของประสบการณ์ต่างๆ"
   
  จากการพบกันในครั้งนี้ ทั้งสองได้เสนอความริเริ่มต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของโออีซีดี ที่รวมของบรรดาหลายร้อยตัวแทนจากบริษัท และหน่วยงานจากทั่วโลก รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การ

   


   
 •