เอกอัครราชทูตอิสราเอล นายชิมอน โรเดด เข้าพบประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิสราเอล

เข้าพบประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิสราเอล

 •   เอกอัครราชทูตอิสราเอล พณฯ นายชิมอน โรเดด ร่วมหารือกับนายวีระชัย วีระเมธีกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิสราเอล ถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของรัฐสภาสองประเทศ
 •    
  เอกอัครราชทูตอิสราเอล พณฯ นายชิมอน โรเดด และนายวีระชัย วีระเมธีกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิสราเอล
 •  
   
 •  
 •  
            นายวีระชัย วีระเมธีกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิสราเอล พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พณฯ นายชิมอน โรเดด ที่เข้าเยี่ยมคารวะ โดยมีการหารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของรัฐสภาสองประเทศที่มีระหว่างกันในระดับที่ดี โดยเฉพาะในรูปแบบสมาชิกกลุ่มมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันไทยชื่นชมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอิสราเอล ที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเตรียมที่จะเดินทางเยือนระหว่างกันหากมีโอกาสเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านนิติบัญญัติ และการพัฒนาประเทศด้วย