PM Netanyahu meets with Asian and Pacific ambassadors to Israel

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูพบปะกับทูตานุทูต

 •   นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู พบปะกับทูตานุทูตจากกลุ่มประเทศแถบเอเชียแปซิฟิค
 •    
  ​นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู กล่าว "เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของเหล่าชาวยิวมานาน 3,000 ปี ที่ทำการของรัฐบาลทั้งหมดก็ได้สร้างขึ้นภายในเมืองนี้ เราจะไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงนี้  ผมคิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับเราคือ การทุ่มเทให้กับเมืองหลวงของเรา การยึดมั่นกับสันติภาพ และเราจะสร้างกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่พักพิงสำหรับประชาชนทุกคนของเมือง"
 • icon_zoom.png
  PM Netanyahu with the Asian and Pacific ambassadors in Jerusalem PM Netanyahu with the Asian and Pacific ambassadors in Jerusalem : GPO
  นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูกับเหล่าทูตานุทูตจากกลุ่มประเทศแถบเอเชียแปซิ (ภาพ: GPO)
   
 •  
 •  
 •  
  เวลาเที่ยงวัน ของวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมคิงเดวิด ในกรุงเยรูซาเล็ม นายกรัฐมนตรีอิสราเอล นายเบนจามิน เนทันยาฮู ได้พบกับเหล่าทูตานุทูตจากประเทศแถบเอเชีย แปซิฟิค

  นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "ผมอยากแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมพบปะกันในวันนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีให้เรามาร่วมกันพูดคุยถึงประเด็นต่างๆระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก และเกี่ยวกับพันธกิจของเราในการรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในขณะที่เรามองเห็นฉากหลังอันสวยงามของเขตโบราณของกรุงเยรูซาเล็ม ผมอยากใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงข้อเท็จจริงอันเรียบง่ายว่า กำแพงเมืองที่เราเห็นด้านหลังนี้ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชาวยิวมานานถึง 3,000 ปี และกรุงเยรูซาเล็มก็ได้เป็นเมืองหลวงของชาวยิวมานานถึง 3,000 ปีแล้วเช่นกัน ที่ทำการของรัฐบาลทั้งหมดก็ได้สร้างขึ้นภายในเมืองนี้ เราจะไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงนี้ ผมอยากขอให้ท่านลองจินตนาการ หากว่าท่านต้องจำกัดการก่อสร้างในเมืองหลวง ของประเทศท่านเอง ซึ่งเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับเราคือ การทุ่มเทให้กับเมืองหลวงของเรา กับการยึดมั่นในสันติภาพ และเราจะสร้างกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่พักพิงสำหรับประชาชนทุกคนของเมืองนี้ นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลอิสราเอลทำในทุกสมัยที่ผ่านมา และจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลของผมจะดำเนินการต่อไป"
   
  ทูตานุทูตจากนานาประเทศที่เข้าร่วม มีดังนี้ ไทย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เนปาล เวียดนาม ศรีลังกา ออสเตรเลีย เมียนมาร์