ปฏิบัติการป้องกันชายแดน : ถาม – ตอบ

ปฏิบัติการป้องกันชายแดน: ถาม – ตอบ

 •  
   
  เป้าหมายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล
  เป้าหมายชองกองทัพอิสราเอลคือโจมตีฐานยิงจรวดทั้งที่เคลื่อนที่และที่ปิดบัง ฐานที่มั่นของผู้นำขบวนการก่อการร้ายฮามาส อุโมงค์ที่ใช้ลักลอบขนอาวุธและผู้ก่อการร้าย แหล่งส้องสุมของผู้ก่อการร้าย ค่ายฝึก อุปกรณ์สื่อสาร และสถานที่อื่นๆ ซึ่งใช้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่มีอิสราเอลเป็นเป้าหมาย รวมทั้งศูนย์บัญชาการด้วย
   
  อะไรคือจุดประสงค์ระยะยาวของฮามาส
  ฮามาสก็เป็นเหมือนกลุ่มนักรบหัวรุนแรงกลุ่มอื่นๆ เช่น อัลกออิดะห์ ไอซิส และโบโก ฮารัม ที่ไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมในตะวันออกกลาง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ฮามาสยังคงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ก่อการร้ายในแหลมไซนาย รวมถึงมีการลักลอบขนอาวุธ และรับการสนับสนุนด้านยุทธโธปกรณ์จากอิหร่าน
   
  อุดมการณ์ของฮามาสก็คือ อิสราเอลต้องไม่มีที่ยืนอยู่บนโลกนี้  ดังที่ได้มีอยู่ในธรรมนูญขององค์กรว่า "ฮามาสจะกระทำทุกวิถีทางที่จะชูธงของอัลเลาะห์บนทุกตารางนิ้วของดินแดนปาเลสไตน์" (นั่นหมายรวมถึงอิสราเอล เวสต์แบงก์ และกาซา) นอกจากนั้นฮามาสยังสนับสนุนการต่อต้านชาวยิว ยกย่องผู้ทำสงครามศาสนา และการสังหารชาวยิว
   

   
  ทำไมฮามาสจึงยิงจรวดมายังเมืองต่างๆ ในอิสราเอล
  การยิงจรวดของฮามาสมายังชุมชนพลเรือนชาวอิสราเอลไม่ได้จบลงเมื่ออิสราเอลถอนตัวออกจากกาซาเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ แต่กลับมากขึ้น เพราะฮามาสตั้งใจแน่วแน่จะทำลายล้างอิสราเอลให้สิ้นซาก ฮามาสเห็นว่าชาวยิว ไม่ว่าผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก ต่างก็เป็นเป้าหมายอย่างชอบธรรมที่จะถูกโจมตีด้วยจรวดหรือ ระเบิดพลีชีพ เป็นเป้าการสังหารและการลักพาตัว
   
  ผู้นำฮามาสได้ประกาศซ้ำหลายครั้งว่า “ชาวอิสราเอลทุกคนเป็นเป้าหมายอันชอบธรรม” (โฆษกฮามาส ซามี อาบู-ซูรี ๘ กรกฎาคม)
   
  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้ลงทุนอย่างมหาศาลกับอาวุธยุทโธปกรณ์ นั่นก็หมายถึงมีจรวดเล็งมาที่อิสราเอลประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลูก
   
  การถล่มยิงจรวดมายังชุมชนในอิสราเอลก็เพื่อให้เกิดการสูญเสียของพลเรือนมากเท่าที่จะมากได้ ฮามาสระดมยิงจรวดอย่างไม่เลือก ซึ่งก็เป็นไปตามอุดมการณ์ว่าการสูญเสียบาดเจ็บของพลเรือนถือเป็นความสำเร็จทางทหาร
   
  การสูญเสียของพลเรือนในกาซาเป็นผลลัพธ์จากกลวิธีของฮามาส ที่ใช้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์  ฮามาสได้ก่ออาชญากรรมซ้ำซ้อนด้วยการมุ่งทำร้ายพลเรือนชาวอิสราเอลในขณะเดียวกันก็ซ่อนอาวุธ ซ่อน ผู้นำกลุ่มก่อการร้าย มีการประกอบกิจกรรม ติดตั้งยุทโธปกรณ์ไว้กลางชุมชนของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ฮามาสนั่นเองที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความสูญเสียในกาซา
   
  ยิ่งไปกว่านั้นฮามาสยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสะสมและพัฒนาอาวุธต่างๆ เพื่อทำลายล้างอิสราเอล แทนที่จะนำไปใช้เพื่อสวัสดิการของพลเมืองในเขตกาซา
   
  เห็นได้ชัดเจนว่าฮามาสไม่สนใจความปลอดภัยของพลเมืองของตนเลยกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ชาวปาเลสไตน์อย่าสนใจคำเตือนของอิสราเอลที่ว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหาร ในทางตรงกันข้ามฮามาสกลับกระตุ้นให้ประชาชนกระทำตนเป็นโล่มนุษย์ นั่นก็คือการทำให้พลเรือนของตนตกอยู่ในอันตรายอย่างที่สุด
   
  ทำไมพลเรือนในกาซาจึงบาดเจ็บล้มตาย
  การสูญเสียของพลเรือนในกาซาเป็นผลลัพธ์จากกลวิธีของฮามาส ที่ใช้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์  ฮามาสได้ก่ออาชญากรรมซ้ำซ้อนด้วยการมุ่งทำร้ายพลเรือนชาวอิสราเอลในขณะเดียวกันก็ซ่อนอาวุธ ซ่อน ผู้นำกลุ่มก่อการร้าย มีการประกอบกิจกรรม ติดตั้งยุทโธปกรณ์ไว้กลางชุมชนของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ฮามาสนั่นเองที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความสูญเสียในกาซา
   
  ยิ่งไปกว่านั้นฮามาสยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสะสมและพัฒนาอาวุธต่างๆ เพื่อทำลายล้างอิสราเอล แทนที่จะนำไปใช้เพื่อสวัสดิการของพลเมืองในเขตกาซา
   
  เห็นได้ชัดเจนว่าฮามาสไม่สนใจความปลอดภัยของพลเมืองของตนเลยกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ชาวปาเลสไตน์อย่าสนใจคำเตือนของอิสราเอลที่ว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหาร ในทางตรงกันข้ามฮามาสกลับกระตุ้นให้ประชาชนกระทำตนเป็นโล่มนุษย์ นั่นก็คือการทำให้พลเรือนของตนตกอยู่ในอันตรายอย่างที่สุด