อุปกรณ์การแพทย์ใหม่ช่วยตรวจหามะเร็งปอดได้เร็วขึ้น

อุปกรณ์การแพทย์ใหม่ช่วยตรวจหามะเร็งปอดได้เร็วขึ้น

 •   อุปกรณ์การแพทย์ใหม่ช่วยตรวจหามะเร็งปอดได้เร็วขึ้น
 •    
  อีกไม่นานเทคโนโลยีการฉายภาพจากบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ BioView จากประเทศอิสราเอล จะสามารถทำให้แพทย์สามารถตรวจหาเชื้อมะเร็งปอดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือกับอวัยวะภายในของผู้ป่วย
  ขั้นตอนการตรวจใช้การวิเคราะห์เสมหะของคนไข้ผ่านกล้องฉายภาพจุลทรรศน์ และปากกาทำเครื่องหมายฟลูออเรสเซนซ์ มีชื่อว่า FISH  probes
 •  
   
  สองบริษัทการแพทย์ BioView และ OncoMDx ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อตรวจหาเชื้อมะเร็งปอดแบบที่ไม่รบกวนต่ออวัยวะภายในของคนไข้
  ขั้นตอนการตรวจ มีการวิเคราะห์เสมหะของผู้ป่วยผ่านกล้องฉายภาพจุลทรรศน์ และปากกาทำเครื่องหมายฟลูออเรสเซนซ์ มีชื่อว่า FISH probes
   
  "ผู้ป่วยมะเร็งปอดมีอายุโดยเฉลี่ยเพียง 18 เดือนหลังจากพบอาการ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตรวจพบที่สายเกินไป จนเชื้อมะเร็งได้ลุกลามไปแล้ว ดังนั้นยิ่งตรวจพบเร็วขึ้นเท่าใด การรักษาก็มีแนวโน้มสามารถรักษาชีวิตคนไข้ได้มากขึ้นเท่านั้น" นาย Alan Schwebel ผู้บริหารบริษัท BioView กล่าว
   
  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดจะอาศัย CT scan ในการการหาชิ้นส่วนเนื้อร้าย แต่ชื้นเนื้อที่มีขนาดเล็กจะยิ่งยากต่อการตัดไปตรวจ คนไข้และแพทย์จึงเลือกการทำ CT scan ให้บ่อยขึ้นทุกเดือนแทน แต่การให้คนไข้รับการฉายรังสีบ่อยครั้ง จะยิ่งทำให้มะเร็งเติบโตขึ้นเช่นกัน นั่นจึงเป็นสาเหตุของอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่สูงสุดในบรรดาโรคมะเร็งอื่นๆ วิธีการตรวจสอบของ BioView จะช่วยวิเคราะห์ได้ว่าจำเป็นต้องมีการผ่าตัดคนไข้ เพื่อนำชื้นเนื้อไปตรวจ หรือสามารถรอดูอาการคนไข้ต่อไปได้ก่อน
   
  ผลการปฎิบัติที่น่าพอใจในคลินิคทดลอง
   
  บริษัท BioView ได้เริ่มการปฎิบัติงานที่  Sourasky Medical Center ซึ่งเป็นคลินิคทดลองในกรุง เทลอาวีฟ
  และโรงพยาบาลอีกสองแห่งในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันบริษัท OncoMDx ก็ดำเนินการทดลองในห้องแล็บไปด้วย ปัจจุบันบริษัท The California ได้ทำข้อตกลงในการพัฒนาตัวอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าว สร้างรายได้ให้หน่วยงานถึง 80-200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแล้วต่อปี
   
  นาย Alan Schwebel กล่าวว่า ผลการทดลองขั้นต้นจะให้ผลสรุปออกมาภายในปีนี้ แต่จากการใช้งานที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวทำงานได้ดีกว่าอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อมะเร็งอื่นๆ ที่ใช้ภายนอกร่างกายคนไข้ ขั้นตอนการตรวจเริ่มจากการหาเซลล์มะเร็งตั้งแต่บริเวณปากจนถึงระบบทางเดินหายใจตอนต้น จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจาก BioView จะใช้ปากกาฟลูออเรสเซนซ์ วิเคราะห์หาเซลล์ปอดที่ติดเชื้อมะเร็งบนจอฉายภาพ
   

  เทคโนโลยีจาก BioView ช่วยให้แพทย์ตรวจหามะเร็งปอดโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดผู้ป่วย
   
  นาย Alan Schwebel อธิบายว่า “จากที่เราค้บพบในการศึกษา คือ ถ้าเซลล์ปอดจำนวนหนึ่งปรากฎในรูปแบบของแสงฟลูออเรสเซนซ์ที่มีลักษณะผิดปกติ  แสดงว่าเซลล์ดังกล่าวมีเชื้อมะเร็ง”
   
  ถึงแม้จะมีการมองว่าวิธีการดังกล่าวควรนำมาใช้กับการตรวจหามะเร็งในตำแหน่งอื่นๆเช่นกัน แต่นาย Alan Schwebel คิดว่าวิธีการนี้มีราคาสูง และค่าใช้จ่ายในการฝึกทรัพยากรบุคคลจะมีมากเกินไปหากนำไปใช้ในรูปแบบนั้น วิธีการนี้จึงถูกกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่ทราบว่ามีก้อนในปอดแล้ว
  บริษัท BioView ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2543 โดย Dr. Opher Shapira และ Yuval Harrari จุดประสงค์เพื่อเป็นผู้นำในวงการอุปกรณ์การแพทย์ในห้องแล็บ และการตรวจโรคมะเร็ง
  BioView มีจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 18 คน ณ ทีทำการในเมือง Rehovot โดยทั้งหมดจะทำการดูแลเรื่องการวิจัยและการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ และการผลิต นอกจากนั้นยังมีสาขารองทำการขายสินค้าและให้บริการใกล้กับเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
   
   
   
 •