การประชุมและสัมนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของอิสราเอล

MEDinISRAEL

 •   การประชุมและสัมนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของอิสราเอล
 •    
  26-28 มิถุนายน 2555
  ณ. กรุง เทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล

 • icon_zoom.png
  MEDinISRAEL MEDinISRAEL : MEDinISRAEL
   
   
  ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มีความยินดีใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้สัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของอิสราเอล ในการประชุมและสัมนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของอิสราเอล ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของอิสราเอลให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในโอกาสนี้ ท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำของประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้ค้นคว้าและวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และได้สัมผัสและเรียนรู้วัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้คิดค้นขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการแพทย์ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสายอาชีพกับผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม

  การเดินทางในครั้งนี้นอกจากท่านจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการแล้ว เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำท่านดูงานและเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำของอิสราเอลซึ่งเป็นผู้ค้นคว้าและวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ และจะนำท่านสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและศาสนสถานที่สำคัญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกแห่งนี้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า
  สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
  โทร. 02-204-9241-3
  แฟกซ์ 02-204-9245
  อีเมล์ Bangkok@israeltrade.gov.il
   
 •