Israeli leaders extend condolences to the American people

ผู้นำอิสราเอลส่งสารแสดงความเสียใจไปยังสหรัฐอเมริกา

  •    
  • icon_zoom.png
    PM Netanyahu PM Netanyahu : PMO webcast
    นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูส่งสารแสดงความเสียใจผ่านทางยูทูป
     
  •  
  •