Israeli leaders extend condolences to the American people

ผู้นำอิสราเอลส่งสารแสดงความเสียใจไปยังสหรัฐอเมริกา

  •    
  • นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูส่งสารแสดงความเสียใจผ่านทางยูทูป
     
  •  
  •