สถิติด้านต่างๆของอิสราเอล

สถิติด้านต่างๆของอิสราเอล

 •    
  สถิติด้านต่างๆของอิสราเอล ปีพ.ศ. 2554​
 • icon_zoom.png
  israelfigures2011 israelfigures2011 : israelmfa
   
   
  สำนักงานสถิติ ประเทศอิสราเอล ได้จัดพิมพ์รายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการปีพ.ศ. 2554 ภายใต้หัวข้อ "Israel in Figures"  เนื้อหารายงานครอบคลุมข้อมูลตัวเลขของประเทศในด้านต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับประชากร สภาพสังคม และเศรษฐกิจ
  - ดาวน์โหลด (ไฟล์ pdf)

  เพื่อค้นหาข้อมูลด้านอื่นๆกรุณาเข้าไปที่ Statistical Abstract of Israel No. 62, 2011 ในเว็บไซต์ของ CBS  
   
 •