รมว.แรงงาน ต้อนรับทูตอิสราเอลคนใหม่ พร้อมเจรจาขั้นตอนส่งคนงานไทยไปให้เร็วขึ้น

รมว.แรงงาน ต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอลคนใหม่

 •   นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับนายซีมอน โรเดด เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอลในระบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี
 •    
  ​นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายซีมอน โรเดด เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
 • icon_zoom.png
   : Labour Ministry
   
   
 •  
 •  

  ​     ทั้งนี้ฝ่ายอิสราเอลตั้งข้อสังเกตว่า แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานอิสราเอลในระบบจีทูจี โดยนายจ้างอิสราเอลได้แจ้งความจำนงขอใช้แรงงานต่างด้าว และหลังจากผ่านขั้นตอนการดูแลของไอโอเอ็มหรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM : the international Organization for migration) แล้ว ตามขั้นตอนเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์หรือออเดอร์ จะต้องจัดส่งแรงงานไปยังอิสราเอลภายใน 30 วันตามกำหนดการ (flow chart)


         อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยยังมีขั้นตอนที่คนหางานไทยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเอกสาร ประวัติอาชญากรรม (CID) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียก่อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับปากจะประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบนี้ให้เร็วขึ้น และที่ผ่านมากระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศให้จัดช่องทางพิเศษที่ท่าอากาศยานให้อีกด้วย
   
         ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้หารือร่วมกับนายวิลเลี่ยม เลซี สวิง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (William Lacy Swing, Director General of IOM) ถึงแนวทางที่ทางไอโอเอ็มได้ทยอยแจ้งจำนวนความต้องการแรงงานของนายจ้างอิสราเอลมายังกระทรวงแรงงาน โดยสามารถจัดส่งไปได้ตามโควตาหรือความต้องการของนายจ้าง ซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจับคู่ตำแหน่งงานและคัดเลือกคนงานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรตามโครงการร่วมมือไทย-อิสราเอล (Thailand-Israeli Cooperation on the Placement of Workers : TIC) และได้จัดส่งแรงงานลอตแรกไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยคนงานที่เดินทางไปทำงานในโครงการดังกล่าวจะเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 70,000 บาทต่อราย
   
  ( ที่มา: http://www.mol.go.th/en/node/24357 )