Israel Resumed Operations against Hamas Terrorists

อิสราเอลฟื้นการปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบโต้ฮามาส

 •  
   
  เมื่อเช้านี้ (วันอาทิตย์ที่ 27 ก.. 2557) นายกรัฐมนตรี นายเบนจามิน เนทันยาฮู และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายโมเช ยาอาลอน ได้ออกคำสั่งฟื้นการปฏิบัติการทหารของอิสราเอล เพื่อตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายฮามาส ที่ไม่ยอมหยุดยิงตามข้อตกลงพักรบเพื่อมนุษยธรรม ตามคำขอขององค์การสหประชาชาติ
    
  ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ฮามาสใช้ประชาชนในฉนวนกาซาเป็นโล่มนุษย์  เริ่มจากการที่ฮามาสได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ที่อียิปต์เป็นผู้ผลักดัน  และข้อตกลงพักรบเพื่อมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติในสัปดาห์ก่อน  ต่อมาก็ได้ละเมิดข้อตกลงพักรบเพื่อมนุษยธรรมตามข้อเสนอของกาชาดสากล และล่าสุดได้ปฏิเสธข้อตกลงพักรบเพื่อมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ประชาชนในเขตฉนวนกาซาทำพิธีออกศีลอด (อีดิลฟิฏรี)
   
  กองทัพอิสราเอลมุ่งกวาดล้างที่ทำการของผู้ก่อการร้าย แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการที่สุดวิสัย  ฮามาส ในฐานะผู้ปฏิเสธข้อตกลงพักรบเพื่อมนุษยธรรมครั้งแล้วครั้งเล่าคือผู้รับผิดชอบ