วันระลึกถึงผู้เสียสละและเหยื่อการสังหารหมู่ชาวยิว

วันระลึกถึงผู้เสียสละและเหยื่อการสังหารหมู่ชาวยิว

 •   วันระลึกถึงเหล่าผู้เสียสละ และเหยื่อจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิว พ.ศ. 2556
 •    
  วันระลึกถึงผู้เสียสละและเหยื่อการสังหารหมู่ชาวยิวปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การต่อสู้เพื่อชีวิตรอดระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: เจ็ดสิบปีภายหลังการลุกฮือขึ้นในเขตกักกันวอร์ซอว์"
 • icon_zoom.png
  Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority
  ยาด วาเชม - หน่วยงานเพื่อการระลึกถึงเหล่าผู้เสียสละ และเหยื่อจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิว
   

  วันระลึกถึงเหล่าผู้เสียสละ และเหยื่อจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิว ประจำปี 2556 (Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day) คือวันประจำชาติอิสราเอล เพื่อการรำลึกถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายในประวัติศาสตร์ เมื่อชาวยิวจำนวนกว่าหกล้านคนถูกสังหารในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 

  เรื่องราวของนายชิอูเนะ ซูกิฮารา นักการทูตแห่งมนุษยธรรมชาวญี่ปุ่นผู้กล้าหาญ
   
  นายชิอูเนะ ซูกิฮารา เป็นรองกงสุลประจำเมืองคอนัส ประเทศลิทัวเนีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 – 2483 เขาได้นำหน้าที่การงาน อนาคต และความปลอดภัยของครอบครัวตนเองมาเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิตชาวยิวมากกว่า 6,000 คน โดยการออกวีซาผ่านทาง (Transit  Visa) ให้ผู้ที่ต้องการอพยพออกนอกประเทศ นายชิอูเนะยังคงออกวีซาและประทับตราหนังสือเดินทางในสถานีรถไฟในขณะที่เขาเองก็กำลังเดินทางออกจากลิทัวเนีย พฤติกรรมที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของนายชิอูเนะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือชาวยิวจำนวนมากเป็นอันดับสองในระหว่างการกวาดล้างของนาซี 
   
  นายชิอูเนะ ซูกิฮาราเป็นหนึ่งในชาวเอเชียสองคนที่ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดจากประเทศอิสราเอลโดย ยาด วาเชม องค์กรเพื่อการรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว  ทุกวันนี้ประมาณได้ว่ามีทายาทของผู้รอดชีวิตทั้งหมดกว่า 80,000 คน ที่เป็นหนี้ชีวิตนายชิอูเนะ นอกจากนั้นในปัจจุบันยังมีทายาทของนายชิอูเนะอาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

   

   
 •  
 •