เอกสารออนไลน์จากนิทรรศการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว

เอกสารจากนิทรรศการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว

  •    
    สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลนำข้อมูลความรู้จากนิทรรศการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ภายใตัหัวข้อ "ความกล้าหาญที่พึงจดจำ" มาแบ่งปันให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
  •  
     
  •