ประกาศ: ระงับการให้บริการกงศุลชั่วคราว

ประกาศ: ระงับการให้บริการกงศุลชั่วคราว

  •  
     
    เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.. 2557 สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้ยุติการให้บริการกงศุล การออกวีซ่า การต้อนรับผู้แทนจากต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านการต่างประเทศทุกประเภททั้งในและนอกประเทศเป็นเวลาชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ทันที

    สืบเนื่องจากความล้มเหลวในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องกฎหมายแรงงานนานกว่า 7 เดือน ภายใต้การนำของอดีตผู้พิพากษาสูงสุดศาลของแรงงาน ส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเพื่อยุติข้อขัดแย้งที่มีมานานนับปีโดยเร็ว

    ถึงแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย แต่กระทรวงการคลังมิได้มีความจริงใจหรือมีความกระตือรือร้นในการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศหวังว่ามาตรการข้างต้นจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ถึงถึงสถานะที่ย่ำแย่ของเจ้าหน้าที่ทางการทูตผู้กำลังปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง