เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  •  
     
  •  
  •  
    เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นายชีมอน โรเด็ด เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมประชุมปรึกษาหารือพร้อมกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไท  ทั้งหมดได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อด้านการเกษตร และการศึกษา

     สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนั้นได้ดำรงความสัมพันธ์อันดีมาเป็นเวลายาวนานกับ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา มารดาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในด้านการศึกษา