ถ้อยแถลงโดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ

ถ้อยแถลงโดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ

  •   ถ้อยแถลงโดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ นายรอน โพรเซอร์ ต่อการลงมติรับรองสถานะของเขตปกครองตนเองปาเลสไตน์
  •    
    "การลงมติครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้นำเขตการปกครองตนเองปาเลสไตน์ใช้ทางเลือกที่ผิด เมื่อ 65 ปีก่อนชาวปาเลสไตน์น่าจะเลือกอาศัยเคียงคู่กับรัฐอิสราเอลของชาวยิว  ตั้งแต่ 65 ปีก่อนชาวปาเลสไตน์น่าจะเลือกยอมรับมติการแบ่งดินแดนเป็นสองประเทศเพื่อชนทั้งสองชาติ แต่พวกเขาได้ปฎิเสธ และพวกเขาก็กำลังปฏิเสธอีกครั้งในวันนี้" 
  • เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ นายรอน โพร์เซอร์ แถลงต่อหน้าสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ
     
  •  
  •  
  •