ความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรมกับชาวปาเลสไตน์

ความร่วมมือกับชาวปาเลสไตน์

 •   ความร่วมมือ อิสราเอล-เขตปกตรองตนเองปาเลสไตน์
 •    
  ​ฝ่ายราชการอิสราเอลรับรองแผนการสนับสนุนเงินทุนโครงการควบคุมศัตรูพืชสำหรับชาวปาเลสไตน์ ในเขตเกษตรกรรม โดยเน้นมาตรการการปกป้องกับต้นปาล์ม
 • icon_zoom.png
  Civil Administration approves plan to take on funding of pest-control program for Palestinian agricultural areas Civil Administration approves plan to take on funding of pest-control program for Palestinian agricultural areas
  ฝ่ายราชการอิสราเอลรับรองแผนการสนับสนุนเงินทุนโครงการควบคุมศัตรูพืชสำหรับชาวปาเลสไตน์ ในเขตเกษตรกรรม (รูปภาพ: โฆษกกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล)
   
  ​(Communicated by COGAT)
   
 •  
 • สำนักงานการเกษตรอิสราเอลให้การสนับสนุนการเกษตรของเขตการปกครองตนเองปาเลสไตน์

 •  

  สำนักงานการเกษตรอิสราเอลรับรองแผนการปรับปรุงการเกษตร โดยการจัดหาสารกำจัดศัตรูพืช ให้แก่เขตการปกครองตนเองปาเลสไตน์ เขตจูเดีย และซามาเรีย

  โครงการควบคุมศัตรูพืชได้ริเริ่มขึ้นมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยที่ได้เน้นการใช้สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ ต่อมางบประมาณสำหรับโครงการได้หมดลงในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยทีสำนักงานการเกษตรของจูเดีย และซามาเรีย ได้ทำเรียกร้องงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง นายไอมัน อัสสาด ผู้ประสานงานระดับสูงด้านการเงินและการตลาดของสำนักงานการเกษตรอิสราเอล กล่าวว่า"ได้มีการรับรองงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว โดยจะเน้นไปที่การป้องกันศัตรูพืชแก่ต้นปาลม์",

  และเนื่องจากที่สำนักงานการเกษตรอิสราเอลได้จัดโครงการทางการศึกษาอีกมากมายแก่ ชาวไร่ชาวสวนชาวปาเลสไตน์ นายอัสสาดอธิบายว่า "งบประมาณที่ได้จะทำให้เราสามารถนำความรู้จากการบรรยายไปใช้เป็นรูปเป็นร่าง"

  สำนักงานการเกษตรอิสราเอลนั้นประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจกเขตการปกครองตนเองปาเลสไตน์ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและผลการใช้งานสารกำจัดศัตรูพิช นายอัสสาด กล่าวว่า "เป็นเรื่องจำเป็นทีชาวปาเลสไตน์จะต้องเรียนรู้วิธีรับมือกับศัตรูพืชธรรมชาติ และทางเราก็หวังจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้" 

   
 • การพบปะเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงการเกษตรอิสราเอลและปาเลสไตน์

 •  

  หัวหน้าภาคสัตว์แพทย์แห่งกระทรวงเกษตรอิสราเอลได้พบกับตัวแทน​เจ้าหน้าที่ชาวปาเลสไตน์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เพื่อปรึกษาหารือประเด็นต่างๆด้านสัตวแพทยศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความเห็นยังได้เน้นประเด็นความจำเป็นในการจัดระบบการแบ่งปันข้อมูล และจัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการร่วมกันในอนาคต

  นอกจากนั้นแพทย์ชาวปาเลสไตน์ยังได้นำเสนอโครงการประจำปีสำหรับการแจกจ่ายวัคซีนสำหรับสัตว์ โดยการขอวัคซีนชนิดต่างๆจากอิสราเอลในทกๆเดือนตุลาคม เพื่อการนำไปใช้ตลอดปี
   
  ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรอิสราเอลกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเก็บข้อมูลการร่วมมือในการรักษามาตรฐานคุณภาพของวัคซีน และการปฎิบัติงานด้านสัตว์ศาสตร์ รวมทั้งได้จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการมาแล้วสิบครั้งในอดีต
   
  กระทรวงการเกษตรแห่งประเทศอิสราเอล และจากเขตการปกครองปาเลสไตน์ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมประจำแต่ละภาคส่วน เช่น ภาคสัตว์แพทย์สาสตร์ ภคการปกป้องอนุรักษ์พืชและการพาณิชย์ ทั้งสองฝ่ายมีการพบปะเพื่อการหารือตามแต่ละภาคส่วนเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาความร่วมมือ คณะกรรมาธิการดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจากความใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์ของประเทศอิสราเอล กับเขตการปกครองตนเองปาเลสไตน์ และเพราะโรคภัยนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเขตประเทศใดประเทศหนึ่ง หัวหน้าภาคสัตว์แพทย์แห่งกระทรวงเกษตรอิสราเอลกล่าว