65@65! เกร็ดความรู้ฉลอง 65 ปีประเทศอิสราเอล #65

65@65! เกร็ดความรู้ฉลอง 65 ปีประเทศอิสราเอล #65

  •  
     
  •  
  •  

     
    ในพ.ศ. 2556 ที่จะถึงนี้ จะครบวาระที่ประเทศไทยและประเทศอิสราเอลจะร่วมกันเฉลิมฉลอง 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดำเนินมายาวนานระหว่างกัน! รัฐอิสราเอล ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจะดำรงไว้ซึ่งการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ของมิตรภาพระหว่างชนทั้งสองชาติ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทูต และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไป