65@65! เกร็ดความรู้ฉลอง 65 ปีประเทศอิสราเอล #37

65@65! เกร็ดความรู้ฉลอง 65 ปีประเทศอิสราเอล #37

  •  
     
  •  
  •  
     


    ทราบหรือไม่: ตามสถิติพบว่า ประเทศอิสราเอลรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติคใช้แล้วมากกว่าร้อยละ 50 ถือเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกันกับของทวีปยุโรปทั้งทวีป และแซงหน้าตัวเลขของสหรัฐอเมริกามามากกว่าร้อยละ 20 เช่นเ...ดียวกัน ขยะอย่างขวดแก้ว และกระป๋องยังถูกนำมารีไซเคิลในอิสราเอลมากถึงร้อยละ 77 ช่วยลดขยะของทั้งประเทศไปได้ถึง 500,000 ตัน!