ฝ่ายการเมืองและสาธารณชน

ฝ่ายการเมืองและสาธารณชน

 •  
   
  นางอิดิท ชาเมียร์
   
  ที่ปรึกษา และรองหัวหน้าสำนักงาน ฝ่ายการเมืองและสาธารณชน
   
  ที่ทำงาน
   
  โทร: 02-2049200, 02-2049234 
  โทรสาร: 02-2049255
  อี-เมล์: dcm@bangkok.mfa.gov.il 
   
 •