ฝ่ายการเมืองและสาธารณชน

ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม

 •  
   
  นายยูวาล วัคส์
  รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม
   
  ที่ทำงาน 
  โทร: 02-2049200, 02-2049234 
  โทรสาร: 02-2049255
  อี-เมล์: dcm@bangkok.mfa.gov.il