สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ

 •    
  นายเอลิอัซ อาลิวา
   
  ผู้กำกับการผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ และความมั่นคงภายใน
  ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เเละเเปซิฟิค
   
  ที่ทำงาน
   
  โทร: 02-2049200, 02-2049261-2 
  โทรสาร: 02-2049265
  อีเมล์: police@bangkok.mfa.gov.il 
   
 •  
   
 •