สำนักงานที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตด้านการทหาร

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

 •  
   
  นายโอรี บาร์ ไคม์
   
  ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฝ่ายทหาร และผู้แทนกระทรวงกลาโหมอิสราเอลประจำประเทศไทย
   
  ที่ทำงาน
   
  โทร: 02-2049200, 02-2049251-2 
  อีเมล์: defence@bangkok.mfa.gov.il 
   
  ------------------------------------------------------
   
   
  นางสาววรภิญ ทูรังกูร   
    
  เลขาธิการ สำนักงานที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตด้านการทหาร
   
  ที่ทำงาน
   
  โทร : 02-204 9251
  โทรสาร: 02-204 9225
   อีเมล์: defence-sec@bangkok.mfa.gov.il
   
 •