แผนกเศรษฐกิจ/การพาณิชย์

แผนกเศรษฐกิจเเละการพาณิชย์

 •   ผู้แทนและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้าของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 •  
   
  นายบารัค ชาราบี
   
  ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจเเละการพาณิชย์
   
  ที่ทำงาน
   
  โทร: 02-2049200, 02-2049241 
  โทรสาร: 02-2049245
  อีเมล์: bangkok@moital.gov.il 
   
  -----------------------------------------------------------------------------
   
  นางสาวพรพรรณ มีทองคำ
   
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
   
  ที่ทำงาน
   
  โทรศัพท์ 66-2-2049242
  โทรสาร 66-2-2049245
  อีเมล์: phornphan.m@israeltrade.gov.il
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
  นางสาวณัฏฐรียา นลินาสน์
   
  เลขานุการฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า-เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า (อาหาร เครื่งสำอางค์ พลังงานทดแทน และ การค้าระหว่างประเทศอิสราเอลและพม่า)
   
  ที่ทำงาน
   
  โทรศัพท์ 66-2-2049241
  โทรสาร 66-2-2049245
  อีเมล์: nathareeya.n@israeltrade.gov.il
   


   
   
 •