แผนกข่าวสาร

เเผนกข่าวสาร

 •    
   
 •  
   
  นางสาวกุณฑีรา สถิตยุทธการ
   
  เจ้าหน้าที่เเผนกข่าวสาร
   
  ที่ทำงาน
   
  โทร: 02-204-9200, 02-204-9237
  โทรสาร: 02-204-9239
  อีเมล์: press@bangkok.mfa.gov.il
   
   
 •