วันหยุดประจำปีของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล

 วันหยุดประจำปีของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล

 •  
   
 • มกราคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559

 •  
  วันหยุ
  วันที่
  วัน
  วันขึ้นปีใหม่
   
  1 มกราคม
   
  วันศุกร์
   
  วันมาฆบูชา
   
  22 กุมภาพันธ์
   
  วันจันทร์
   
  วันจักรี 
   
  6 เมษายน
   
  วันพุธ
   
  เทศกาลสงกรานต์
   
  13-14 เมษายน
   
  วันพุธ-วันพฤหัสบดี
   
  วันเพสสะห์
   
  29 เมษายน
   
  วันศุกร์
   
  วันชาติอิสราเอล
   
  12 พฤษภาคม
   
  วันพฤหัสบดี
   
  วันวิสาขบูชา
   
  20 พฤษภาคม 
   
  วันศุกร์
   
  วันชาวูโอ็ต
   
  13 มิถุนายน
   
  วันจันทร์
   
  วันอาสาฬหบูชา
   
  19 กรกฎาคม
   
  วันอังคาร
   
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   
  12 สิงหาคม
   
  วันศุกร์
   
  วันขึ้นปีใหม่
   
  3-4 ตุลาคม
   
  วันจันทร์-วันอังคาร
   
  วันยม คิปปูร์
   
  12 ตุลาคม
   
  วันพุธ
   
  วันสุคคต
   
  17-18 ตุลาคม
   
  วันจันทร์-วันอังคาร
   
  วันซิมหัต โทราห์
   
  24-25 ตุลาคม
   
  วันจันทร์-วันอังคาร
   
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
  5 ธันวาคม
   
  วันจันทร์