คณะเจ้าหน้าที่สำคัญในสถานเอกอัครราชทูต

คณะเจ้าหน้าที่สำคัญ

 •  
   
  นายชีมอน  โรเด็ด
  หัวหน้าผู้แทนทางการทูต
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049232
  โทรสาร: 02-2049255
  อีเมล์: ambass-sec@bangkok.mfa.gov.il
    
  --------------------------------------------------------------------------------
   
  นายยูวาล  วัคส์ 
  รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049234 
  โทรสาร: 02-2049255
  อี-เมล์: dcm@bangkok.mfa.gov.il
     
  --------------------------------------------------------------------------------
   
  นางโอริท  ชานี
  อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายกงสุล
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049227
  โทรสาร: 02-2049255
  อี-เมล์: consul@bangkok.mfa.gov.il
   
  --------------------------------------------------------------------------------
    
  นายดาเนียล  ซีวาน
  อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049222 
  โทรสาร: 02-2049255
  อี-เมล์: consul@bangkok.mfa.gov.il
   
   --------------------------------------------------------------------------------
    
  นายบารัค ชาราบี
  เลขานุการเอก ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ 
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049241 
  โทรสาร: 02-2049245
  อีเมล์: bangkok@moital.gov.il 
   
  --------------------------------------------------------------------------------
    
  นายแดน  คาร์เมล
  ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฝ่ายทหาร
  ผู้แทนกระทรวงกลาโหมอิสราเอล
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049251-2 
  อีเมล์: defence@bangkok.mfa.gov.il
   
   --------------------------------------------------------------------------------
    
  นายเอลิอัซ  อาลิวา
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ และความมั่นคงภายในประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เเละเเปซิฟิค
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049261-2 
  โทรสาร: 02-2049265
  อีเมล์: police@bangkok.mfa.gov.il
     
  --------------------------------------------------------------------------------
    
  นายโอเด็ด  เลสเตอร์
  หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049210 
  โทรสาร: 02-2049255
  อีเมล์: security@bangkok.mfa.gov.il  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •