คณะเจ้าหน้าที่สำคัญในสถานเอกอัครราชทูต

คณะเจ้าหน้าที่สำคัญ

 •  
   
  นายชีมอน โรเด็ด
   
  หัวหน้าผู้แทนทางการทูต
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049232
  โทรสาร: 02-2049255
  อีเมล์: ambass-sec@bangkok.mfa.gov.il
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
  นางอีดิท ชาเมียร์
   
  ที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงาน ฝ่ายการเมืองและสาธารณชน
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049234 
  โทรสาร: 02-2049255
  อี-เมล์: dcm@bangkok.mfa.gov.il
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
   
  นายเอลี กิล
   
  เลขานุการเอกเเละกงสุล
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049222 
  โทรสาร: 02-2049255
  อี-เมล์: consul@bangkok.mfa.gov.il
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
   
  นายบารัค ชาราบี
   
  ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจเเละการพาณิชย์
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049241 
  โทรสาร: 02-2049245
  อีเมล์: bangkok@moital.gov.il 
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
   
  พันเอกชโลโม อะลอน
   
  ผู้แทนกระทรวงกลาโหมอิสราเอล ประจำประเทศไทย
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049251-2 
  อีเมล์: defence@bangkok.mfa.gov.il
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
   
  นายเอลิอัซ อาลิวา
   
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ และความมั่นคงภายในประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เเละเเปซิฟิค
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049261-2 
  โทรสาร: 02-2049265
  อีเมล์: police@bangkok.mfa.gov.il
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
   
  นายโอเด็ด เลสเตอร์
   
  หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
   
  ที่ทำงาน
  โทร: 02-2049200, 02-2049210 
  โทรสาร: 02-2049255
  อีเมล์: security@bangkok.mfa.gov.il 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •