About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  26.10.2014
  • กรุงเทล อาวีฟสดใสปานกลาง17-28°C
  • เยรูซาเล็มสดใสปานกลาง17-26°C
  • เบียร์เชบาสดใสปานกลาง14-31°C
  Data By IMS