About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  03.09.2014
  • กรุงเทล อาวีฟสดใสปานกลาง24-31°C
  • เยรูซาเล็มสดใสปานกลาง19-30°C
  • เบียร์เชบาสดใสปานกลาง21-34°C
  Data By IMS