About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  19.12.2014
  • กรุงเทล อาวีฟมืดครึ้มบางส่วน14-19°C
  • เยรูซาเล็มมืดครึ้มบางส่วน10-15°C
  • เบียร์เชบามืดครึ้มบางส่วน11-20°C
  Data By IMS