About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  21.11.2014
  • กรุงเทล อาวีฟฝนตกบางๆ15-22°C
  • เยรูซาเล็มฝนตกบางๆ13-20°C
  • เบียร์เชบามืดครึ้มบางส่วน13-23°C
  Data By IMS