EU-Israel

EU - Israel

 •   Relationer med EU
 •  
  Den Europeiska Unionen (EU) och Israel har en lång historia av växande samarbete som grundar sig i delade demokratiska värderingar, respekt för marknadsfrihet och förpliktelse till ett öppet internationellt ekonomiskt system. Israels ledare inom politik, industri och handel är måna om att upprätthålla nära kontakter med EU och under de senaste fem årtiondena har dessa relationer stärkts av handel, kulturutbyten, politiskt samarbete och ett utvecklat avtalssystem.
   
  För Israel är relationerna till EU av stor betydelse eftersom unionen är Israels största handelspartner vad gäller import, och den näst största (efter USA) vad gäller export.
   
 •  
 •  
 •