נושאים קונסולרים

מידע כללי וקונסולרי

 •   General Information and Consular Services
 •    
   
  1. מידע בסיסי
   
  א. כתובת הנציגות
  Bishramalaya Compound, Lazimpat , Kathmandu
   
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי:
   
  שעות קבלת קהל במדור הקונסולרי הן :
  ימים שני – שישי בין השעות  9:30- 12:30
   
  לרשימה מעודכנת של חגים יהודיים ומקומיים שבה  הנציגות  תהיה סגורה, לחצו על הקישור הבא:
   
   
  ג. שעות מענה טלפוני במדור הקונסולרי:
   
  לברורים בעניינים קונסולריים ניתן לפנות למדור הקונסולרי בטלפון:
  977-1-4411811  בשלוחות הבאות :   501/504/500
   
  המענה פעיל  בכל שעות פתיחת הנציגות :
  ימים שני – חמישי בין השעות 9:30- 17:00
  יום שישי – בין השעות 9:00-14:00
   
  הנציגות אינה מספקת שירותים  קונסולריים  דרך הטלפון.
   
  ד. שטח שיפוט
  הנציגות בקטמנדו אחראית  על  נפאל בלבד.
   
   ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
  1.       יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.
  2.       יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
  3.       מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים. 
  4.       אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.
  5.       אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.
  6.       הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות. 
   
  ו. משלוח של חומר בדואר
   
  חומר  המיועד למחלקה הקונסולרית  יישלח ישירות לנציגות.
  כן ניתן לשלוח מעטפות סגורות גם  לכתובת:
   
  Embassy of Israel
  P.O.Box 371
  Kathmandu, Nepal
   
  חומר קונסולרי /נוטריוני יועבר ע"י עובד הנציגות לשער הכניסה החיצוני ויימסר ידנית לפונה או לבא כוחו.
   
  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח.
   
  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2, "שירותים קונסולריים."
   
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
   
  ככל הידוע אין  מתורגמנים מוסמכים מנפאלית  לעברית בנפאל.
  רוב הפעילות הקונסולרית מתבצעת עם תרגומים מנפאלית לאנגלית המאומתים נוטריונית.
  השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
   
  ח. רשימת עורכי-דין  המתמחים בפלילים
  להלן רשימת עורכי-דין המתמחים בדין פלילי בהם ניתן להיעזר במידת הצורך. הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר (להורדת רשימת עורכי הדין לחץ על קישור זה).
   
   
  לקבלת רשימה מפורטת יותר, להלן קישור לאתר לשכת עורכי הדין המקומית (לחץ על קישור זה).
   
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה.  
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
   
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
   
  1.       אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל – האפשרות אינה קיימת בנפאל
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."
   
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
   
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
   
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה:
   
   
   
  2.       אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל – האפשרות קיימת  בנפאל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
   
  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
  ·         ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת המופיעה להלן:
  info@kathmandu.mfa.gov.il                
   
  ·         למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה:
   
  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל
  ·         חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק השמות, התשט"ז, 1956 – על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו: http://www.moin.gov.il (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".
   
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
   
  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית
   
  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא:
   
   
   
   
  יג. מאפייני המקום
   
  -          התשלום עבור השירותים הקונסולריים בקטמנדו נעשה ברופיות נפאליות או בדולרים.
  -          ישראלים שדרכונם אבד/נגנב/הושחת יקבלו בנציגות בקטמנדו תעודת מעבר במקום דרכון לאומי (תמבד"ל) שתוקפו לשנה אחת.
  לתשומת לבכם -נושאי תעודת מעבר זו חייבים להצטייד באשרה (ויזה) לכל המדינות,כולל למדינות שנושאי דרכונים ישראלים  רגילים פטורים מאשרה.
  הנציגות תצייד את בעל התמבד"ל במכתב המאשר הנפקת המסמך ובקשה לסיוע בחידוש האשרות.

   

  "מידע למטייל"- אפליקציה חדשה לישראלים המטיילים בחו"ל!

   

   
  במסגרת שיפור השירות לאזרח פותחה בשנה האחרונה במשרד החוץ אפליקציה שמכילה את מידע חיוני ושימושי לישראלי בעת שהותם בחו"ל.
  האפליקציה מאפשרת לאזרחים נגישות למידע עדכני על מדינות, המלצות למטיילים, פרטי התקשרויות עם נציגויות בעולם, מפת הגעה לשגרירות בחו"ל וכיו"ב.
  האפליקציה זמינה ובחינם בAPP STORE-  תחת השם "מידע למטייל", בקרוב תהיה זמינה גם למכשירי האנדרואיד.

   

  מאז עלתה לאוויר למעלה מאלף ישראלים הורידו את האפליקציה והתגובות הן חיוביות ביותר! 
 •  
   
 •