Liên lạc với chúng tôi
Đại sứ quán

 Liên lạc với chúng tôi

Liên lạc

Địa chỉ:
68 Nguyễn Thái Học
Ba Đình, Hà Nội
Việt Nam
hiển thị sơ đồSố điện thoại:

844 3843 3140 / 41

Số Fax: 844 3843 5760Địa chỉ Email: