Economie

Economie

 •  
   
  Industrie
   
  De dynamische en sterk gediversifieerde industriële sector heeft zich ontwikkeld uit de kleine werkplaatsen die vanaf het einde van de 19e eeuw werden opgericht om landbouwwerktuigen te maken en landbouwproducten te verwerken. Twee factoren zijn in het begin van grote invloed geweest op de transformatie van deze werkplaatsen in modernere fabrieken: de immigratie van ondernemers en ervaren ingenieurs uit Duitsland in de jaren 1930 en de toenemende vraag naar industriële producten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geallieerde troepen in de regio hadden allerlei goederen nodig, met name kleding en voedsel in blik, en de regio had producten nodig die vanwege de oorlog niet uit Europa geïmporteerd konden worden.
   
  Tot in de jaren 1970 werd het grootste deel van de industriële productie van Israël geleverd door traditionele industrieën, zoals voedselverwerking, textiel en mode, meubels, meststoffen, pesticiden, farmaceutische producten, chemicaliën, en producten uit rubber, plastic en metaal. In die periode werd vooral geïnvesteerd in de ontwikkeling van de landbouw, de productie en verwerking van voedsel, het aanleggen van de infrastructuur en het creëren van werkgelegenheid voor het grote leger ongeschoolde immigranten.
   
  In de volgende fase van industrialisering lag de nadruk meer op het ontwikkelen en produceren van wapens die nodig waren voor de verdediging van het land. Dit proces werd versneld door het feit dat de opkomende staat in gevaar kwam door de wapenembargo's. Door enorm te investering in de luchtvaart- en de wapenindustrie werden nieuwe technologieën ontwikkeld, die de basis zouden vormen voor de unieke hightechindustrie van Israël, onder andere op het gebied van medische apparatuur, elektronica, computersoftware en –hardware en telecommunicatie. In de jaren 1990 kwam er een immigratie op gang van hooggeschoolde wetenschappers, ingenieurs, technici en medisch personeel uit de voormalige Sovjet-Unie. Daardoor kon de Israëlische industriële sector zich verder ontwikkelen tot de huidige geavanceerde sector met een breed scala aan exportproducten.
   
  Israël heeft weinig natuurlijke rijkdommen en grondstoffen, en daarom zijn hooggekwalificeerde arbeidskrachten, de wetenschappelijke instituten en de O&O-centra van groot belang voor het land. De industrie van Israël concentreert zich vandaag de dag vooral op producten met grote toegevoegde waarde, door producten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op Israëls eigen creativiteit en technologische innovatie.
  Terwijl in de meeste andere ontwikkelde landen het aantal mensen dat werkzaam is in de industrie sinds het begin van de jaren 1990 stabiel gebleven of teruggelopen is, neemt dit aantal in Israël nog steeds toe. Momenteel is 25% van de actieve beroepsbevolking werkzaam in de productie van hightechgoederen.
   
  De industriële sector van Israël heeft zich in de afgelopen twintig jaar op internationaal niveau sterk ontwikkeld op het gebied van medische elektronica, landbouwtechnologie, telecommunicatie, chemicaliën, computerhardware en –software en de diamantslijperij. In 2008 waren er 384 000 mensen werkzaam in de productiesector. Israël behoort daarmee tot de landen met de hoogste percentages van hoogopgeleide werknemers, na de VS en Nederland. Er waren in dat jaar 11 000 industriële vestigingen in Israël, die voor ruim 58 miljard dollar aan goederen produceerden, waarvan meer dan de helft voor de export bestemd was.
   
 •