Politiek

Politieke Aangelegenheden

 •  
   
  De politieke Raad van de Ambassade is verantwoordelijk voor de politieke aangelegenheden. Hij is in permanent contact met de ambtenaren van de Federale Openbare Dienst van Buitenlandse Zaken, de diverse Ministeries alsook met de Parlementsleden, zowel op federaal als op Gemeenschaps- en Gewestelijk niveau.

  Daarenboven onderhoudt hij contacten met de Belgische Leden van het Europees Parlement, alsook met zijn ambtsgenoten van het Diplomatiek Korps in Brussel.

  Hij is Zaakgelastigde a.i. in afwezigheid van de Ambassadeur.​


  De dienst Politieke Aangelegenheden is bereikbaar per

  Tel: 02/373.55.06


   
 •  
 • De Politieke Vertegenwoordiging

 •  
  ​De politieke vertegenwoordiger van de Ambassade is verantwoordelijk voor alle politieke relaties en dossiers. Hij staat voortdurend in contact met de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse zaken, de verschillende ministeries alsook met de parlementen, zij het op federaal, communautair of regionaal niveau.

   

  Hij onderhoud tevens contacten met de Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement en met zijn collega-vertegenwoordigers van de diplomatieke bevolking van Brussel.

  Ten slotte is hij zaakgelastigde a.i. in geval van afwezigheid van de Ambassadeur.​


 • De Vertegenwoordiging zelf

 •  
  ​Sinds de stichting van de Staat, is er een hechte vriendschap ontstaan tussen België en het nieuwe Israël. België had op 27 november 1947 de eer om als tweede land voor het verdeelplan van Palestina te stemmen en zodoende ook voor de stichting van Israël als onafhankelijke Joodse Staat.Belgie erkende de nieuwe Staat “de facto” op 29 januari 1949 en de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen werden op 15 januari 1950 genormaliseerd door de erkenning “de jure”. Op die datum werd de voorlopige vertegenwoordiging van Belgie in Israël veranderd in een werkelijke diplomatieke zending waarvan de zetel zich in Tel Aviv bevindt.

   

  Op 31 mei 1958 besloten beide landen hun gezantschappen op te waarderen tot volwaardige ambassades. De relaties tussen de twee landen zijn altijd vriendschappelijk geweest zoals de vele officiële bezoeken en wederzijdse tekenen van vriendschap getuigen.

   

  Talrijke Belgische delegaties zakten reeds naar Israël af en verscheidene Israëlische vertegenwoordigers tot het hoogste niveau zijn hartelijk ontvangen in Belgie. Vele bilaterale akkoorden werden gesloten voor de samenwerking op gebied van cultuur, wetenschap, economie en defensie. Die akkoorden bepalen de bilaterale relaties met Israël op het federale, communautaire et regionale niveau in België. Langzaam maar zeker ontstonden er doorheen de tijd ook bilaterale contacten tussen het Belgische Parlement en de Knesset, zijn Israëlische tegenhanger. Er zijn parlementaire uitwisselingsprojecten in het kader van de Intergroup met Israël van de Belgische sectie van de Interparlementaire Unie (tussen Kamer en Senaat) en van de Vrienschapsorganisatie van België en de Knesset. Er bestaat trouwens een Belgo-Israëlische samenwerking die in Israël en in het Belgische Koninkrijk in het kader van de “Belgo-Israëlische Vriendschap” regelmatig activiteiten organiseert om de bilaterale relaties te promoten en te versterken. België is een van de belangrijkste handelspartners van Israël. Er zijn talrijke Israëlische ondernemingen gebaseerd in Brussel, Hoofdstad van België en Europa.

   

 • Relaties tussen Luxemburg en Israël

 •  
  ​Luxemburg is, net als België, een van de 33 landen die voor het Splitsingsplan van het Mandaat Palestina stemden op 29 november 1947.

  De de facto erkenning van Israël door Luxemburg kwam er na de onafhankelijkheidsverklaring van de jonge Joodse Staat. Luxemburg erkende Israël de jure naar zijn aansluiting bij de VN, in mei 1949. Reeds van in het prille begin ontstonden er bilaterale contacten tussen beide landen en er ontstond een diepe vriendschap die benadrukt werd door verscheidene officiële bezoeken op het hoogste niveau, zowel aan Israëlische als aan Luxemburgse kant. Beide landen voeren van in het begin al een politieke dialoog die zich vandaag nog steeds verderzet.

   

  Het was ook in Luxemburg dat de Duitse Kanselier Konrad Adenauer en de toenmalige Israëlische Minister voor Buitenlandse Zaken op 10 september 1952 het akkoord voor schadeloosstelling ten voordele van Israël ondertekenden.

   

  In februari 1985 bracht de Israëlische President Haim Herzog een officieel bezoek aan Luxemburg. In mei 1987 stelden Groothertog Jean en zijn gemalin Josephine-Charlotte van Luxemburg een historisch feit door naar Israël te trekken: het was de allereerste keer in de geschiedenis van Israël dat er Europese soevereine heersers officieel in Jeruzalem ontvangen werden. Tijdens hun bezoek bezochten ze ondermeer het Herdenkteken van Yad Vashem en het Museum van de Diaspora, waar ze een historisch overzicht van de Joodse bevolking van Luxemburg in ontvangst mochten nemen. Ze kregen ook de gelegenheid om het “Groot-Hertogin-Charlottewoud” gade te slaan waarvan de bomen, uit de Kibboets Kfar Hahoresh, door de Joodse gemeenschap van Luxemburg geplant waren.

   

  Beide landen sloten een bilateraal cultureel akkoord en een akkoord tegen dubbele belasting.

  Sinds het ontstaan van de Staat Israël hebben er op regelmatige basis talrijke bilaterale bezoeken plaatsgevonden en tegelijkertijd worden de contacten op hoog niveau tussen de twee landen met veel zorg onderhouden. In september 2003 ontmoette de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken tijdens een werkbezoek in het kader van een vergadering van de Algemene Raad van de VN in New York zijn Luxemburgse collega, mevrouw Lydie POLFER.

   ​