Cultuur

Culturele Zaken

 •  
   
  ​De culturele dienst heeft tot hoofdtaak, de Israëlische cultuur in België te doen kennen en de bij het groot publiek nog weinig bekende artiesten en schrijvers te promoten.

  Zij bevordert de circulatie van culturele informatie in een geest van uitwisseling tussen beide landen. Te dien einde werd op 31 oktober 2001 een samenwerkingsakkoord met de Franstalige Gemeenschap en het Waals Gewest ondertekend en gelijksoortige akkoorden zijn in onderhandeling met de Vlaamse Gemeenschap en meer recentelijk met het Groothertogdom Luxemburg.

  De studiebeurzen die ieder jaar door de Belgische en Israëlische regeringen worden toegewezen, de uitwisseling van specialisten, van onderzoekers, zijn vandaag de meest sprekende voorbeelden van deze samenwerkingsakkoorden.

  De voornaamste culturele evenementen, gerealiseerd in 2003, betroffen de literatuur, de muziek en de dans. Terwijl wij onze partnerships in deze domeinen versterkten, vonden in 2004 twee grootscheepse projecten plaats: een unieke retrospectief van de schilder Moshe Kupferman in het MUHKA in Antwerpen en de publicatie van een achitectuurgids van Tel Aviv en Haïfa, geconcipieerd en gerealiseerd door de CIVA (Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap). Sindsdien blijven er regelmatig evenementen op grote en kleine schaal plaatsvinden.

   

  Tel: 02 373 55 68

  Fax: 02 373 56 17

   
 •  
 • Culturele attaché

 •  
  ​Als directrice van het ‘Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive’ (IMAJ) van 1994 tot 2002, trad Agnès BENSIMON in dienst op het Cultureel Departement in september 2002.

   

  Ze behaalde een eerste diploma aan het ‘Institut d’Etudes Politiques’ in Parijs en is tevens de bezitter van een Master in de Geschiedenis (Parijs-Sorbonne). Ze begon haar carrière als journaliste, eerst als medewerkster van het weekblad ‘Le Point’ in Parijs, daarna van het magazine ‘Tribune Juive’ in Jeruzalem alvorens tot de Franstalige nieuwsafdeling van de nationale omroep Kol Israël toe te treden.

   

  Agnès Bensimon is eveneens auteur van een werk over de emigratie van de Joden uit Marokko : « Hassan II et les Juifs , histoire d’une émigration secrète », verschenen bij de ‘Editions du Seuil’ (1991).​

  Tel: 02 373 55 68

  Fax: 02 373 56 17


  culture@brussels.mfa.gov.il​