Landbouw

Landbouw

 •  
   
  ​Het departement dekt de aspecten die Israël betreffen in de Europese Commissie.
  Deze aspecten behelzen de nieuwe reglementeringen, amendementen op reglementeringen en andere activiteiten met betrekking tot de commerciële activiteiten tussen Israël, de Commissie en de Lidstaten. Het landbouwdepartement informeert het Ministerie van Landbouw in Israël over de wijzigingen van de reglementeringen en van de verschillende beleidsvormen, onderhandelt met de Europese Commissie ter verbetering van de akkoorden, ijvert voor de vergemakkelijking van de handel in verse landbouwproducten tussen Israël en de lidstaten van de Europese Unie en dekt de aspecten met betrekking tot de WTO en wisselt met de Commissie informatie over deze onderwerpen uit.​

   
 •  
 • Landbouw Attaché

 •  
  ​Mevrouw Dikla DABBY NAOR, Raadgevend Minister van Landbouw 

  E-mail : isr.agri@skynet.be

  Tel: +32-2-373.55.82            

  Fax: +32-2-373.55.55​​