STATE: Local Government

Lokale Overheden

 •    

  Op de lijst van diensten die de lokale overheden verzorgen vinden we onder andere onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sociale zekerheid, onderhoud van de wegen, de openbare parken, water en afvalophaling. Elke overheid stelt een regelement op, rekening houdend met de nationale wetten die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevaardigd worden.​

 • icon_zoom.png
  The State - Local Government The State - Local Government
   
   

  Sommige autoriteiten beschikken ook over speciale rechtbanken die overtreders van de lokale regelementen bestraffen. De financiering van de plaatselijke overheden gebeurt door het heffen van belastingen die verder worden aangevuld door de Staat. Elke overheid heeft een boekhoudkundige die de jaarlijkse rapporten van de overheidsuitgaven en -inkomsten opstelt.

  De wet erkent drie soorten lokale overheden: gemeentes die zorgen voor de organisatie van dorpskernen met een bevolking van meer dan 20.000 inwoners; lokale raden die verantwoordelijk zijn voor steden met een bevolking van 2.000 tot 20.000 inwoners; en regionale raden die gaan over alle dorpen die zich in hun toegewezen grondgebied bevinden.

  Elke lokale overheid wordt voorgezeten door een burgemeester of door de voorzitter van de raad. Het aantal raadsleden wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, rekening houdend met het bevolkingsaantal. Vandaag telt Israël 73 gemeentes, 124 lokale raden en 54 regionale raden.

  Alle dorpen en lokale raden bezitten een vrijblijvend lidmaatschap van de zogenaamde Unie van Lokale Overheden (ULO), een overkoepelende instantie die hen vertegenwoordigt bij de regering, de relevante wetgeving in de Knesset volgt en richtlijnen doorgeeft over werkovereenkomsten en juridische zaken. De ULO is geaffilieerd met de Internationale Associatie van Gemeentes en onderhoudt zo contacten met vergelijkbare organisaties over de hele wereld. Ze organiseert programma’s voor verzusteringen van steden en gemeentes evenals uitwisselingen voor internationale delegaties.

  Israëlische gemeentes en lokale overheden op het internet

   


  Plaatselijke verkiezingen

  Verkiezingen voor de plaatselijke overheden gebeuren door middel van geheime stemming en hebben om de vijf jaar plaats. Alle permanente bewoners, al dan niet in het bezit van het Israëlische staatsburgerschap, mogen gaan stemmen voor plaatselijke verkiezingen vanaf de leeftijd van 17 jaar en zijn verkiesbaar vanaf de leeftijd van 21 jaar. De verkiezingen voor gemeenteraden of lokale raden gebeuren per partijlijst. Het aantal zetels voor elke lijst wordt bepaald aan de hand van het percentage van het aantal stemmen dat voor de lijst werd uitgebracht (indirecte verkiezing). Burgemeesters en voorzitters voor lokale raden worden direct verkozen.

  Voor regionale raden wordt er per dorp een kandidaat verkozen bij wijze van meerderheid van stemmen. Elke verkozene wordt lid van de raad. De voorzitters van de regionale raden worden gekozen uit de leden van de regionale raden.

  Lokale verkiezingen worden gefinancierd door de regering volgens het aantal mandaten dat elke fractie of lijst krijgt binnen de lokale overheid.

   
 •  
PrinterversiePrinterversie
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share