Home

Over Israël

 •  
  Israël is tegelijkertijd een land en een volk. De geschiedenis van het joodse volk en zijn wortels in de aarde van Vaderland Israël gaan 35 eeuwen terug. De culturele, nationale en godsdienstige identiteit van het volk van Israël is daar door de eeuwen heen gegroeid. Er is een ononderbroken fysieke joodse aanwezigheid geweest van in het begin, zelfs na de diaspora van het joodse volk. Met de stichting van de Staat Israël in 1948 werd de joodse onafhankelijkheid, die 2000 jaar geleden verloren ging, opnieuw in ere hersteld.

   

  Geografie

  Israël ligt in het Midden-Oosten, aan de oostkust van de Middellandse Zee op de grens tussen het Aziatisch en het Afrikaans continent en heeft als buurlanden Libanon, Syrië, Jordanië et Egypte.

    

  Het land zelf

  Israël is een lang en smal land dat zich uitstrekt over 470 km in de lengte en 135 km in de breedte op zijn breedste punt.

  Ondanks zijn kleine oppervlakte bezit Israël een grote verscheidenheid aan topografische karakteristieken, van bergtoppen bedekt met wouden die overlopen in groene valleien tot bergachtige woestijngebieden die gaan van aan de kustvlakte tot de semitropische Jordaanvallei en de Dode Zee – het laagste punt op aarde. Ongeveer de helft van het land is een halfuitgedroogde zone waar bijna niets groeit.

   

  Klimaat

  Het klimaat van Israël is het hele jaar door zonnig en heeft een regenseizoen dat duurt van november tot april. De totale jaarlijkse neerslag varieert van 50 tot 70cm in het noorden tot 2,5cm in het uiterste zuiden. De plaatselijke klimatologische omstandigheden verschillen van regio tot regio: hete, vochtige zomers en zachte, regenachtige winters voor de kustvlakte, warme, droge zomers en frisse winters met regen en af en toe sneeuw voor de bergstreken, warme en droge zomers en aangename winters voor de Jordaan vallei en ten slotte uiterst droge omstandigheden met snikhete dagtemperaturen en frisse nachten voor het zuiden van het land.

   

  Fauna en flora

  De rijkdom van de Israëlische fauna en flora weerspiegelt de geografische positie van het land, net als zijn variatie in topografie en klimaat. Binnen zijn grenzen zijn er tot op heden 380 vogelsoorten, 200 soorten zoogdieren en 2600 plantenvariëteiten vastgesteld (waarvan 150 endemische plantensoorten). Er zijn 150 natuurreservaten vastgelegd die in totaal een oppervlakte van 1000m² bestrijken.

   

  Water

  Het grote tekort aan water in de regio heeft Israël verplicht grote inspanningen te doen om de beschikbare bronnen maximaal te gebruiken en om naar nieuwe voorraden te zoeken. In de loop van de laatste 60 jaar werden de zoetwaterbronnen gegroepeerd in een nationaal netwerk waarvan de hoofdader, de Nationale Waterleiding, van het noorden en het centrum water naar het halfdroge zuiden vervoert. Inseminatie van wolken, recyclage van afvalwater en ontzilting van zeewater zijn allemaal projecten die onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van aanvullende waterbronnen.

   

  Bevolking

  Israël is een immigratieland. Sinds zijn stichting in 1948 is zijn bevolking bijna vertienvoudigd. Ze telt vandaag ongeveer 7,8 miljoen inwoners die samen een mozaïek van etniciteiten, levenswijzen, culturen, godsdiensten en tradities vormen. De Joden vertegenwoordigen ongeveer 75,4% van de bevolking, de niet-Joden 24,6%. De grootste minderheid, die 20,5% van de bevolking uitmaakt, is de Arabische minderheid.

   

  Levenswijzen

  Bijna 92% van Israëls inwoners leven in de ongeveer 200 stadscentra waarvan enkele zich in historische gebieden bevinden. Een goede 5% van de bevolking is lid van de specifieke samenwerkingsdorpen die zo typisch zijn voor Israël: de kibboets en de moshav.

   

  Belangrijkste steden

  Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, telt 788.100 inwoners en ligt in het hart van het nationale en spirituele leven van het joodse volk sinds koning David er de hoofdstad van zijn koninkrijk van maakte, zo’n 3000 jaar geleden. Vandaag is Jeruzalem een bloeiende, dynamische site die de regeringszetel huisvest en tevens de meest bevolkte stad van Israël.

  Tel-Aviv-Yaffo (404.300 inwoners) werd gesticht in 1909 en wordt de eerste joodse stad van de moderne tijd genoemd. Vandaag is het een bruisend centrum van industriële, commerciële, financiële en culturele activiteit geworden.

  Haifa telt 268.200 inwoners en ligt sinds het begin der tijd al op de kustlijn, waar de stad uitgegroeid is tot een grote middellandsezeehaven en een belangrijk industrieel en commercieel centrum voor het noorden van het land.

   

  Beersheba (195.400 inwoners) is de plaats die in de Bijbel wordt beschreven als de kampeerplaats van de Aartsvaders. Heden is de site uitgegroeid tot een van de belangrijkste stadscentra van het zuiden waar veel administraties en economische, sanitaire, educatieve en culturele centra van het zuiden zich gevestigd hebben.

   

  Politiek regime

  Israël is een parlementaire democratie die gefundeerd is op de scheiding van machten (wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk). Aan het hoofd van het land staat een president die vooral officiële en protocolaire prerogatieven heeft en die de eenheid en de souvereiniteit van het land symboliseert. Het wetgevende niveau staat onder de verantwoordelijkheid van de Knesset, een eenkamerparlement dat 120 afgevaardigden telt, plenaire vergaderingen houdt en 12 permanente commissies telt. De afgevaardigden worden elke 4 jaar verkozen in een algemene stemming met enkelvoudige kieskring. De regering (raad van ministers) behandelt de binnenlandse en buitenlandse zaken. De regering, met de Eerste Minister aan het hoofd, dient collectief verantwoording af te leggen voor de Knesset.

   

  Onderwijs en wetenschap

  Er is schoolplicht vanaf de leeftijd van 5 jaar. Scholen zijn gratis tot op 18 jaar. Bijna alle kinderen tussen de 3 en 4 jaar oud gaan naar een voorschoolse instelling.

  De instellingen voor hoger onderwijs in Israël bevatten universiteiten die een grote waaier aan wetenschappelijke en literaire disciplines aanbieden en wereldberoemde centra van wetenschappelijk en technologisch onderzoek zijn. Het hoge niveau van het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke ontwikkeling en de toepassingen van de resultaten compenseren het gebrek aan natuurlijke bronnen van het land.

   

  Gezondheid

  De wet op Nationale Gezondheidsverzekering trad in januari 1995 in werking. Ze garandeert aan de volledige bevolking een standaardaanbod van medische verzorging, hospitalisatie inbegrepen. De medische zorgen vallen net als tevoren onder de verantwoordelijkheid van de vier kassen van de ziekteverzekering van het land.

  De levensverwachting is 83,4 jaar voor vrouwen en 79,7 jaar voor mannen. Er is een kindersterftegraad van 4 voor 1000 levende geboortes. Het aantal dokters per inwoner en het aantal specialisten komen overeen met de aantallen van de meest ontwikkelde landen.

   

  Sociale Diensten

  De Sociale Diensten worden bepaald door een wetgeving die de werknemers beschermt en tegelijkertijd zorgt voor een breed aanbod aan nationale en communautaire diensten, ouderenzorg, hulp voor eenoudergezinnen, kinder- en jeugdprogramma’s, adoptiediensten en preventie en behandeling van alcoholisme en toxicomanie.

  Het Nationaal Instituut voor Verzekeringen biedt aan alle inwoners (buitenlanders inbegrepen) een groot gamma aan voordelen aan: werkloosheidsuitkering, ouderdomspensioen, overlevingspensioen in geval van overlijden van een partner, moederschapspremies, kindergeld, hulpmiddelen voor kleine salarissen en nog vele andere.

   

  Economie

  (Cijfers van het Centraal Bureau van Statistieken, 2011)

  BNP                                                                      217 miljard dollar

                                                                               (28.500 dollar per capita)

  Export, goederen en diensten                                  58,4 miljard dollar

  Import, goederen en diensten                                   59,2 miljard dollar

   

  Industrie

  De Israëlische industrie concentreert zich vooral op de creatie van producten met een hoge toegevoegde waarde die voor het grootste deel gebaseerd zijn op technologische innovaties in elektro-geneeskunde, agrotechnologie, telecommunicatie, soft- en hardware voor computers, zonne-energie, de voedingsindustrie en chemische producten.

   

  Landbouw

  De prestaties van de landbouwsector in Israël zijn het resultaat van een langdurige strijd tegen de ingewikkelde natuurlijke omstandigheden en van een optimale benutting van de magere bronnen van de droge akkergrond. De Israëlische landbouw vertegenwoordigt vandaag ongeveer 2,4% van het BNP en 2% van de export. Israël verzorgt op zelfstandige basis 93% van zijn voedselbenodigdheden en de import – van tarwe, oliehoudende zaden, vlees, koffie, cacao en suiker – wordt zonder probleem gecompenseerd door het brede gamma aan uitgevoerde landbouwproducten.

   

  Cultuur

  Duizenden jaren geschiedenis, het “verzamelen van de geëxileerden” uit meer dan 70 landen, een samenleving samengesteld uit diverse etnische gemeenschappen die naast elkaar leven, een ononderbroken stroom van internationale culturele gebeurtenissen die per satelliet en kabeltelevisie worden uitgezonden, het zijn allemaal factoren van de ontwikkeling van een specifiek Israëlische cultuur die vele wereldwijde bewegingen weerspiegelt en tegelijkertijd haar eigen identiteit zoekt. De culturele en artistieke uitingen kennen een even brede variatie als de variatie aan origines in de bevolking. Literatuur, theater, concerten, radio- en televisieuitzendingen, musea en galerijen, alles voldoet aan ieders smaken en noden.

  Hebreeuws en Arabisch zijn de officieel erkende talen van Israël, maar er klinken nog veel meer andere talen in de straten. Het Hebreeuws, de taal van de Bijbel die lang enkel voorbehouden was voor de liturgie en de literatuur, is over de laatste eeuw heropgeleefd, in parallel met de hernieuwing van het joodse leven op Ha’aretz Yisraël (de Grond van Israël).

   
 •  
 •  
 •