Izložba o beogradskim Jevrejima

Beogradski Jevreji - život i Holokaust

 •   Izložba u Galeriji Istorijskog arhiva Beograda je u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta
 • icon_zoom.png
   : Ministry of Tourism
  Foto: MInistarstvo turizma
   
  ​U Galeriji Istorijskogarhiva Beograda​, u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, u petak, 24. januara, biće otvorena izložba pod nazivom “Beogradski Jevreji - život i Holokaust”.

  poznata, pruži nova saznanja.

  .

   

  pisani dokument o njihovom prisustvu u gradu nalazimo u turskom popisu stanovništva i

  z 1560.

  Deleći sudbinu podneblja i naroda, jevrejska zajednica u Beogradu opstajala je vekovima. Na raskrsnici puteva, na Dorćolu, gde su se prvobitno naselili, gradili su sinagoge, zidali škole, štampali knjige. Svojom delatnošću doprineli su privrednom, društvenom i kulturnom razvoju Beograda. Učestvovali su u političkom životu zemlje, borili se za nju. Čuvajući svoj identitet, beogradska jevrejska zajednica, učestvovala je istovremeno u preplitanju kultura svih žitelja Beog

  rada.

  beogradskih Jevreja Holokaust je preživelo samo nešto više od 1.000.

  Izl

  ožba je koncipirana u četiri tematsko-hronološke celine koje se prepliću: Jevreji u Beogradu, Kovitlac rata, Žrtve i Uspomene.

  Na

  52 panoa, tri stalka, jednoj kocki, jednom pleksiglasu i tri kompozicije u prostoru prikazan je život i stradanje Jevreja u Beogradu. Na 25 panoa predstavljeno je 48 žrtava čije sudbine pokazuju sveobuhvatno stradanje beogradske jevrejske zajednic

  e.

  Polaznu osnovu za pripremanje izložbe predstavljala je građa Referata za mase (zaostavštine) Narodnog odbora I rejona grada Beograda, jednog od prvih organa vlasti u Beogradu nakon Drugog svetskog rata. Na osnovu sabrane građe Istorijskog arhiva Beograda, Jevrejskog istorijskog muzeja i Advokatske komore Beograda žrtve prestaju biti broj, ime i prezime bez sadržaja, već postaju ličnosti sa svojim ostvarenim i neostvarenim životnim snom koji je u jednom trenutku bio

  prekinut.

  Veći

  deo građe Arhiva Beograda koji odslikava život i stradanje beogradskih Jevreja biće prvi put predstavljen javn

  osti.

  Iz

  vor: Tanjug